Blogi: Erilainen siemenkokous koronakeväänä

23. kesäkuuta 2020

Kansainvälinen siemenalanjärjestö ISTA (International Seed Testing Association) ohjeistaa kylvösiemenen näytteenottoa ja laboratoriotestausta. Järjestö pitää joka vuosi nelipäiväisen vuosikokouksen, joka koostuu seminaaripäivästä, teknisten komiteoiden esityksistä ja tapaamisista sekä varsinaisesta vuosikokouksesta. Tänä koronakeväänä Italian kokous typistettiin kahteen webinaariin, joissa toisessa esiteltiin sääntömuutosehdotukset ja toisessa käytiin läpi sääntömääräiset vuosikokousasiat.

ISTAn visio on, että siementen testaus on yhtenäistä kaikissa maailman siemenlaboratoriossa, jolloin saman näytteen tutkiminen antaa saman tuloksen riippumatta laboratoriosta

ISTA-todistus yhdessä OECD-lipukkeen kanssa ovat kansainvälisen siemenkaupan kulmakiviä. Suomalainen siemenen ostaja voi luottaa siihen, että Kanadassa testattu ja sertifioitu siemen on laadultaan sitä, mitä ISTA-tutkimustodistus ja OECD-lipuke ilmoittavat. Monet maat Suomi mukaan lukien noudattavat ISTAn tarkastusohjeita hyvän lopputuloksen takaamiseksi myös kansallisessa sertifioinnissa.

ISTA luo yhtenäiset säännöt siementestaukselle

ISTA on perustettu vuonna 1924 luomaan yhtenäiset säännöt siementestaukselle. AOSA (Association Official Seed Analysts) tekee vastaavaa työtä Pohjois-Amerikassa. Nykyisin ISTAlla on ympäri maailmaa yli 80 maassa reilu 230 jäsenlaboratoriota, joista 142 on tällä hetkellä akkreditoitu.

Ruokaviraston Loimaan siemenlaboratorio on ainoa ISTAn tarkastama ja hyväksymä laboratorio Suomessa.

ISTAn toiminta perustuu siemenasiantuntijoiden yhteistyöhön ja aktiivisuuteen. Järjestö tekee jatkuvaa työtä siementen testausmenetelmien kehittämiseksi ja helpottaakseen siemenkauppaa. ISTAn perusta ovat vuosikokoukset, joissa jäsenistö vahvistaa siementestauksen säännöt. ISTAn toimintaa ohjaa kolmen vuoden välein vuosikokouksessa jäsenmaiden valtuuttamista henkilöistä valittava johtokunta. Tekniset komiteat, joita on 20 ja jotka koostuvat puheenjohtajista ja noin 15 jäsenestä, ovat vastuussa uusien menetelmien kehittämisestä. Komiteoilla on kolmivuotinen työsuunnitelma. ISTAn palkattu sihteeristö huolehtii järjestön hallinnosta ja taloudesta.

Siemenyksikön johtaja Leena Pietilä kuuluu järjestön johtokuntaan ja on varapuheenjohtaja näytteenottokomiteassa.

Sääntömuutosehdotukset käydään tarkasti läpi

Webinaarissa, jossa käsiteltiin sääntömuutosehdotuksia, reilu sata osallistujaa pääsi seuraamaan sääntömuutosehdotuksia ja niihin annettuja kommentteja. Sääntöihin esitetyt muutokset hyväksytään vuosikokouksessa määräenemmistöllä äänestäen. Säännöt eivät muutu radikaalisti vuosittain, vaan kyse on enemmän pienistä yksityiskohtien muutoksista.

Sääntömuutosehdotukset, joita komiteat valmistelevat, annetaan tiedoksi kaksi kuukautta ennen vuosikokousta. Pitkällä valmisteluajalla järjestö pyrkii läpinäkyvyyteen, avoimuuteen ja yhteneväisyyteen. Ehdotuksista nousseet kommentit oli lähetetty etukäteen ja sääntökomitean puheenjohtaja kävi niitä läpi. Myös komiteoiden puheenjohtajille annettiin puheenvuoroja. Normaalissa vuosikokoussymposiumissa paikan päällä annetut kommentit ovat myös mahdollisia.

Moninaisia kommentteja olikin tullut ja useat muutosehdotukset palasivat komiteoiden pikakäsittelyyn. Päivitetyt muutosehdotukset tulivat uudelleen julki muutaman päivän päästä webinaarista. Osa ehdotuksista vedettiin myös pois uudelleen valmisteluun, eikä niitä siis päästetty äänestykseen. Näin käy myös normaaleissa vuosikokouksissa. Kommentointien tarkoituksena on huomata mahdolliset puutteet esityksissä ja tuoda esille sellaisia näkökulmia, jotka voivat olla osalle jäsenmaita erityisen merkityksellisiä.

Sääntömuutosehdotukset esitetään havainnollisella tavalla_pieni.jpg

Sääntömuutosehdotukset esitetään havainnollisella tavalla. Aluksi esitetään perustelu muutokselle ja sitten on nähtävissä, miten sääntökohta muuttuisi, jos se hyväksytään.

Vuosikokouswebinaarissa oli enemmän äänestäviä osallistujia kuin koskaan 

Vuosikokouswebinaari, jota seurasi noin 130 osallistujaa, noudatteli vuosikokouksen järjestystä tiivistetyssä versiossa. Äänestäviä maita oli ilmoittautunut tavallista enemmän mukana. Webinaarissa kuultiin Italian siemenkauppiaiden yhdistyksen Assosementin katsaus Italian siemensektorista, sillä normaalioloissa vuosikokous olisi järjestetty Italiassa.

WelcomeISTA_kuvitus.png

ISTA pitää joka vuosi nelipäiväisen vuosikokouksen, joka koostuu seminaaripäivästä, teknisten komiteoiden esityksistä ja tapaamisista sekä varsinaisesta vuosikokouksesta.

Italiassa on noin 300 siemenalan yritystä. Maassa on siementuotantoa 235 000 hehtaarilla (Suomen vastaava ala noin 40 000 hehtaaria). Tästä alasta tuotetaan 25 000 hehtaarilla vihannesten siemeniä, joista korianteri, sipuli, sikuri ja retikka ovat tärkeimmät. Italia on myös merkittävä durum-vehnän siementuottaja.

ISTAn pääsihteeri Andreas Wais esitteli vuoden 2019 vuosiraportin ja vähän tulevaakin toimintaa. Viime vuonna tehtiin 51 laboratorioauditointia. Vuodelle 2020 suunniteltiin 47 auditointia, joista 41 on lykätty koronapandemia takia. Jatko näyttää, missä aikataulussa lykätyt auditoinnit pystytään tekemään. Vuonna 2019 oli neljä koulutustapahtumaan, joista kolme pidettiin Intiassa.

Akkreditoiduilla laboratorioilla on oikeus myöntää analysoimistaan siemeneristä ISTA-todistuksia, ja moni siemenen ostaja niitä haluaakin siemenerän laadun takeeksi erityisesti ulkomaankaupassa. Uusin ISTAn julkaisema työkalu on ”interactive Certificate learning tool”, joka auttaa todistuksen täytössä. Järjestö myi laboratorioille viime vuonna 175 000 todistuspohjaa.

Webinaarissa Leena Pietilä esitteli tiede- ja teknologiatyöryhmän tulossa olevaa opasta, millaisia asioita laboratorion pitää ottaa huomioon ja päättää ennen uusien tekniikoiden tai laitteiden hankkimista ja käyttöönottoa. Lopuksi sääntökomitean puheenjohtaja esitteli päivitetyt sääntömuutosehdotukset. Äänestys niistä ja vuosiraportista tapahtui sähköpostitse 5.6. mennessä, jonka jälkeen tulokset myös julkistetaan. Hyväksytyt säännöt julkaistaan loppuvuodesta ja ne ovat voimassa seuraavan vuoden alusta.

Linkit webinaareihin löytyvät ISTA:n YouTube kanavalta https://www.youtube.com/channel/UCkJ5b-hXLHbDtYTjzAtCeAA. Kanavalta löytyy myös muita hyödyllisiä videoita muun muassa näytteenotosta.

ISTAn toiminnasta on lisätietoa nettisivuilla https://www.seedtest.org/en/home.html.

Teksti:

Laurila.jpgErikoistutkija Jaana Laurila
siemenlaboratorio
@laurila_h

leena pietilä.pngYksikönjohtaja Leena Pietilä
siemenyksikkö