Blogi: EU:n ohjelmakausi päättyy pian – pitääkö olla huolissaan?

15. kesäkuuta 2022

EU:n maaseutupolitiikka on jakautunut seitsemän vuoden pituisiin ohjelmakausiin. Tosiasiassa kaudet ovat tätä pidempiä ja harvoin, jos koskaan, seuraavaa kautta on päästy aloittamaan alkuperäisessä suunnitellussa aikataulussa. Vuonna 2014 alkaneen ohjelmakauden loppu häämöttää jo.

Mutta mitä tarkoittaa ohjelmakauden päättyminen?

Pitääkö tuenhakijoiden tai -saajien olla huolissaan?

EU:n ohjelmakautta 2014–2020 päätettiin jatkaa koko EU:ssa vuoden 2022 loppuun saakka. Vuosina 2021–2022 on voinut hakea ns. siirtymäkauden varoista sekä EU:n elpymisvaroista. Elpymisvarat oli tarkoitettu koronapandemiasta toipumiseen. Käytännössä muutos ei ole näkynyt tukien hakijoille, koska tuet ovat pysyneet ennallaan.

Tuensaajien ei tarvitse olla huolissaan ohjelmakauden lopun lähestymisestä. EU:n ohjelmakauden loppupuolella on vain muistettava, että hankkeiden, yritystukien ja maatalouden rakennetukien toteutusajat ovat lyhyempiä. Kaikki projektit on saatava valmiiksi viimeistään 31.12.2024. Jokaiselle projektille on asetettu toteutusaika tukea myönnettäessä. Se näkyy tukipäätöksestä ja sähköisestä asiointikanavasta Hyrrästä.

No entä ne maksut?

Tuensaajilla on oikeus hakea maksua normaaliin tapaan. Viimeinen maksuerä on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa projektin toteutusajan päättymisestä. Hieman haastetta aiheuttavat lomarahat, palkat ja korvaukset. Niiden osalta tuensaajien oikeutta hakea maksua myöhemmin on rajoitettu, jotta kaikki tuet saadaan päätettyä ja maksettua ennen ohjelmakauden lopullista päättymistä Suomessa.

Tuensaajien ei tarvitse olla huolissaan. Kun pysytään vain sovitussa suunnitelmassa ja toimitetaan tarvittavat hakemukset ja asiakirjat aikataulussa, niin asiat järjestyvät.

Pitääkö viranomaisten olla huolissaan?

Eniten ohjelmakauden päättyminen huolestuttaa Ruokavirastoa, jossa kootaan materiaalit yhteen, laaditaan raportit ja varmistetaan, että kaikki on tehty. Mutta lopulta Ruokavirastonkaan ei tarvitse olla huolissaan.
Alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät ovat huolehtineet tuensaajien kanssa yhdessä, että hakemukset käsitellään ajoissa ja projektit hoidetaan asianmukaisesti loppuun saakka aikataulussa.

Pientä päänvaivaa voi Leader-ryhmille ja ELY-keskuksille aiheuttaa lähestyvät päättymisajat, mutta niin Leader-ryhmät kuin ELY-keskuksetkin ovat tämän haasteen hoitaneet mallikkaasti jo useamman kauden päättymisen yhteydessä.

Kohti onnistunutta päätöstä

Jokainen voi vaikuttaa asioiden sujuvuuteen. Tuenhakija toimittaa hakemuksen liitteineen ajoissa. Päätöksentekijät tekevät päätöksiä tasaiseen tahtiin. Ohjelman tavoitteet täyttyvät, kun hyvät hankkeet, yritystuet ja maatilojen rakennetuet saadaan valmiiksi ajoissa.

Ruokaviraston tehtävänä on varmistaa, että EU-varojen käyttö on Suomessa moitteetonta ja Suomi jäsenvaltiona saa myös tuloutettua varat EU:sta Suomeen. Olemme vuosittain koonneet yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa ohjelmaa koskevat vuosikertomukset ja varainhoidon raportit. Virhetilanteita ei pääse kertymään tai kasautumaan ohjelmakauden loppuun, koska työtä on tehty koko ohjelmakauden ajan.

Eli ei pidä huolissaan. Maaseudun kehittämisen juna kulkee tasaisesti kohti yhden ohjelmakauden päättymistä.

Kirsi Koivunen
ylitarkastaja (jo kolmatta ohjelmakautta päättämässä)
varainhoito-osasto