Blogi: Mikä on kylvösiemenen rooli ruokaturvassa?

26. syyskuuta 2019

Maapallon väkiluku kasvaa. Vaikka kasvuvauhti onkin laantunut suurimmista ennusteista, väkiluvun kasvu jatkuu todennäköisesti ainakin 2100-luvulle asti.

Kasvava väestö tarvitsee lisää ruokaa. Jotta ruuantuotanto onnistuu, tarvitaan maata, vettä, lannoitteita ja kylvösiementä. Maapallon viljelykelpoinen maa on suurin piirtein jo käytössä, eikä peltopinta-alaa voi lisätä merkittävästi. Myös veden puute rajoittaa yhä enemmän viljelyä ilmastomuutoksen edetessä.

Kasvinjalostus ja kylvösiemenen laatu parantavat satoa

Odotukset keinoista, joilla sadon määriä voidaan kasvattaa, kohdistuvat viljelytekniikan ja koulutuksen lisäksi erityisesti kasvinjalostukseen ja käytettävän kylvösiemenen laatuun. Kasvinjalostus on keino sopeutua muuttuvaan ympäristöön ja lisätä satoa. Laadukas kylvösiemen antaa hyvät onnistumisen edellytykset sadon tuottamiselle. FAO (Wilson Hugo, esitelmä helmikuu 2018) on arvioinut parempien lajikkeiden ja laadukkaan kylvösiemenen yhdessä tuottavan puolet sadon lisäyspotentiaalista maailmanlaajuisesti.

Yksi kestävän maataloustuotannon tukipylväistä onkin tehokas ja hyvin organisoitu siemenala, jossa koko siemenen tuotanto-, käsittely-, varastointi- ja jakeluketju toimii. Lisäksi ostava viljelijä tietää ostamansa siemenen laadun ja voi luottaa siihen.

Siemenpolitiikan tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö on kunnossa ja tukee tehokasta siementuotantoa. Kasvilajikkeet pitää pystyä suojaamaan, jotta jalostajan kannattaa jalostaa uusia lajikkeita. Lajikesuojaus vaikuttaa mm. siihen, kuinka halukkaasti lajikkeiden omistajat markkinoivat uusia lajikkeita. Myös vaatimus siemenen laadun varmistamisesta ja markkinoitavan siemenen vähimmäislaadusta perustuu kehittyneissä valtioissa lainsäädäntöön. Tavoitteena on sadon onnistuminen, joka on viime kädessä ruokaturvan perusta.

Kylvösiemen ja ruokaturva FAOn työssä

Esimerkiksi FAO edistää kehittyvien maiden maataloutta ja ruokaturvaa tukemalla siementä koskevan lainsäädännön, kasvinjalostuksen, jakeluketjun, varastointimenetelmien, prosessointiteknologian, siemenlaboratorioiden ja siemensertifioinnin kehittämistä. Kun luonnonkatastrofien kohtaamia alueita autetaan pääsemään jaloilleen, yhtenä toimenpiteenä on kylvösiemenen toimittaminen viljelijöille.

Suomessa siemenhuollosta vastaavat yksityiset siemenliikkeet ja siemenpakkaamot. Huoltovarmuuskeskus varmistaa ruokaturvaa varastoimalla kylvösiementä huoltovarmuusvarastoissa. Ruokavirasto varmistaa puolueettomana viranomaisena kylvösiemenen laadun, jonka osoituksena markkinoitavissa kylvösiemenpakkauksissa on vakuuslipuke.

Lue lisää: FAOn rooli siementuotannossa (englanniksi)

Yksikönjohtaja Leena Pietilä.Yksikönjohtaja Leena Pietilä, siemenyksikkö

siementarkastuksen 100-vuotisjuhlavuoden tunnus

vehnäpeltoa.