Blogi: Miksi ruis itää muita viljoja heikommin?

24. lokakuuta 2022

Uuden tarkastuskauden alku on ollut syysrukiin kylvösiemenen laadun tarkastusaikaa siemenlaboratoriossa. Herne on tunnetusti herkkä sellaisille vioituksille, jotka alentavat itävyyttä, mutta niin on myös ruis muihin viljoihin verrattuna.

Suomessa siementä tuotettavista viljalajeista rukiin kylvösiemenen keskimääräinen itävyys on muita lajeja alhaisempi. Siemenlaboratoriossa sertifiointia varten tarkastetun syysrukiin keskimääräinen itävyys on kuluvalla tarkastuskaudella 86,1 % ja viime tarkastuskaudella se oli 89,3 %. Vastaavasti syysvehnän keskimääräinen itävyys on ollut 95,5 % ja 96,2 % vastaavina aikoina. Kevätviljoista alhaisin keskimääräinen itävyys oli viime kaudella peittaamattomalla ohralla (92,5 %).

Rukiista ja vehnästä irtoavat puinnissa jyvää ympäröivät helpeet, jonka jälkeen siementä suojaavat edelleen erilaiset siemenkalvot, joita myös siemenkuoriksi kutsutaan. Helpeiden irtoaminen tekee rukiin siemenestä alttiimman itävyyttä alentaville vioituksille. Rukiin alkio on suippomaisen siemenen kärjessä koholla ja siten fyysisesti altis niin ulkoisille kuin sisäisille vioituksille. Vehnän siemen on pyöreämpi ja alkio siten enemmän suojassa.

Alkioissa monenlaisia vaurioita

Rukiin alkiossa voi olla silminnähtäviä vaurioita, kuten palasten puuttumista alkiosta tai siemenkuoren kuoriutumista alkion päältä pois. Nämä ns. mekaaniset vioitukset syntyvät kolhuista, jotka voivat tulla siementä puitaessa tai käsiteltäessä muun muassa kunnostuksen yhteydessä. Aina vaurioiden ei tarvitse olla näkyviä, jotta siemenen itäminen häiriytyy. Mekaaniset vioitukset näkyvät idätyksessä erityisesti rikkinäisinä itutuppeina. Jos itutuppi on repeytynyt liikaa, itu ei kykene pellolla kasvamaan normaalisti eikä sitä siten lasketa itävyysprosenttiin mukaan. Myös puuttuvat juuret tai itu voivat olla oireita, sillä oireet vaihtelevat riippuen siitä, mikä kohta alkiosta on vioittunut. Vaurioherkkyytensä vuoksi rukiin kylvösiementä on puitava ja kunnostettava muita viljoja varovaisemmin.

Vaurioituneita rukiin siemeniä.Rukiin siemeniä, joiden alkioista puuttuu palanen tai siemenkalvo on kuoriutunut alkion päältä pois. Nämä siemenet eivät todennäköisesti tuota ns. normaaleja ituja idätyksessä. Vain normaalit idut lasketaan itävyysprosentiin mukaan.

Mekaanisten vioitusten lisäksi ruis voi olla altis muillekin itävyyttä alentaville tekijöille. Siemenlaboratorion tietoon on tullut muutamia ylivuotisesti säilytettyjä ja peitattuja hybridirukiin siemeneriä, joiden itävyys on laskenut reippaasti. Myös siemenpakkaajat ovat tunnistaneet ongelman. Ikäviltä yllätyksiltä vältytään, kun ylivuotisen hybridisiemenen itävyyden tarkastaa ennen kylvökautta. Yleisesti liiallinen kosteus ja lämpö vanhentavat siementä. Kun siemen vanhenee, todennäköisyys itävyyden alenemiselle kasvaa. Mahdollisesti helpeiden puute ja koholla oleva alkio lisäävät rukiilla riskiä peittausaineen haitalliselle vaikutukselle ja itävyyden alenemiselle varastoinnin aikana.

Siementarkastuksen tarkastuskausi alkaa aina heinäkuun ensimmäinen päivä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun lopussa.

 

Jaana Laurila.jpg.

Jaana Laurila
erikoistutkija
Kirjoittaja työskentelee siemenlaboratoriojaostossa.