Blogi: Siemenkaupan markkinavalvonnan ja sertifioinnin vuosi 2023 tiivistettiin

8. toukokuuta 2024

Kasvukausi oli vaihteleva, ja siemenen itävyys oli pääosin tavanomaista tasoa. Toimiva siemenen siemensertifiointi ja markkinavalvonta on siemenpakkaamoiden, siementuottajien, kasvinjalostajien ja koko maatalouden etu.

Markkinavalvonnan ja sertifioinnin vuosiraportista käy ilmi, miten siementarkastuksessa ja sertifioinnissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka vaikuttavat sekä toimijoihin että viranomaisiin. Esimerkiksi viljelijöiden taloudellinen tilanne ja ilmastonmuutos haastavat koko siemenen tuotantoketjua.

Teknologian kehitys ja etämyynnin kasvu muuttavat markkinoiden toimintaa ja vaativat jatkuvaa valppautta myös markkinavalvonnassa. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa toiminnan automatisoinnin ja nopeuttaa prosesseja. IT-järjestelmien kustannukset sisällytetään suoritteiden hintoihin, mikä saattaa nostaa hintoja.

Vuonna 2023 sertifioitiin viljakasveja hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina, kun taas nurmi- ja rehukasvien sertifiointi sertifiointimäärät kasvoivat merkittävästi.

Hankkeita kohtaamaan tulevaisuuden haasteet

Siementuotanto kohtaa jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja viljelijöiden taloudellinen tilanne asettavat omat paineensa. Ennusteiden mukaan esimerkiksi kuivuusjaksot saattavat lisääntyä.

Siementarkastuksessa on meneillään useita muutoksia, joilla on vaikutuksia toimijoihin, viranomaisiin ja niiden välisten tehtävien jakoon. Myös EU-direktiivien muutokset ovat käynnissä. Siemenkaupan markkinavalvonta on mukana sähköisen asioinnin hankkeessa, joka pyrkii kehittämään siemenmarkkinoiden valvontajärjestelmää.

Siemenyksikkö osallistui Luken vetämään Drooni Luuppina -hankkeeseen, jossa kehitettiin tarkastusteknologiaa. Siementarkastuksessa käynnistettiin hanke, jossa selvitetään herneen ja härkäpavun itävyyden säilymistä pitkäaikaissäilytyksessä.

Ongelmina sertifioimaton siemenkauppa ja harmaa talous

Sertifiointi takaa sen, että markkinoilla oleva kylvösiemen on oikeaa lajiketta, laadullisesti hyvää ja varmistaa omalta osaltaan pelloilta korjattavan sadon määrää ja laatua.

Sertifiointi ja markkinavalvonta muodostavat yhdessä tärkeän lenkin laadukkaan ja turvallisen siemenkaupan varmistamisessa. Tavoitteena on, että markkinoilla olevat siemenet ovat sertifioituja ja täyttävät säädöksissä asetetut laatuvaatimukset. Tavoitteena on turvata viljelijöiden mahdollisuudet tuottaa laadukasta satoa sekä ylläpitää yhteiskunnan huoltovarmuutta ja ruokaturvaa.

Yhteistyö ja sertifiointi kaikkien etu

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on keskeistä tulevaisuuden siemenkaupassa. Viranomaisten, kasvinjalostajien, siemenkauppiaiden ja viljelijöiden välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin ja parantaa koko siemenkauppaketjun läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Siemenkaupan markkinavalvonta jatkuu kolmivuotisella suunnitelmalla, joka pyrkii kohdentamaan valvontaa entistä riskiperusteisemmin. Etävalvonta lisääntyy etenkin kasvavan etämyynnin vuoksi, mutta paikan päällä tehtävä valvonta on edelleen tärkeää havaintojen varmentamiseksi.

Tulevaisuudessa on huolehdittava sertifioinnin ja markkinavalvonnan toimivuudesta, jotta varmistetaan laadukkaan siemenen saatavuus ja turvallisuus viljelijöille. Samalla on kehitettävä uusia menetelmiä ja teknologioita, jotka tukevat sertifiointiprosessin ja markkinavalvonnan tehokkuutta ja tarkkuutta.

Haasteisiin vastaaminen edellyttää myös viranomaisten ja toimijoiden jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä. Vain näin voimme varmistaa, että siemenkauppa pysyy laadukkaana, turvallisena ja kestävänä myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2023 raporttia voi tutkia tästä.