Blogi: Tarkastetulle siemenperunalle myönnetään hyväksynnästä sertifiointi

30. toukokuuta 2024

Perunoita

Kun ostaa siemenperunaa, kannattaa varmistaa, että myyntipakkauksessa on yhdistetty kasvipassi- ja vakuustodistusetiketti. Se on perunanviljelijän laatutakuu, sillä siitä tunnistaa tarkastetun ja hyväksytyn, eli sertifioidun siemenen.

Siemenperunalla tarkoitetaan perunan mukulaa, joka kylvetään maahan ja kasvatetaan satoa tuottava kasvi. Lainsäädännön mukaan siemenperunana on sallittua markkinoida ainoastaan sertifioitua siemenperunaa.

Sertifioitu siemenperuna on Ruokaviraston tarkastamaa ja hyväksymää, ja ilmoitettua lajiketta. Lajikkeella tarkoitetaan niitä perunakannan ominaisuuksia, esimerkiksi kasvu- ja käyttötapaa, millä se eroaa muista perunoista.  Sertifioidun siemenperunan tuotannon lähtöaineisto on solukkoviljelmien avulla taudeista puhdistettua siementä, jota saa lisätä vain rajallisen määrän sukupolvia. Sertifioitavan siemenperunan laatua kontrolloidaan kasvukauden ja varastoinnin aikana tarkastuksin. Sen sadosta on otettu näyte, tutkittu laboratoriossa ja todettu vapaaksi vaarallisista bakteerien aiheuttamista vaaleasta ja tummasta rengasmädästä.

Mitä tarkastuksia siemenperunalle tehdään?

Ennen sertifiointia ja siemenperunan markkinoille saattamista käy tuotettava siemenperunasato läpi tarkastusten ja laboratoriotestien sarjan. Jos perunasato läpäisee tarkastukset ja laboratoriotesteissä ei havaita vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia, se sertifioidaan.

Ennen siemenperunaviljelyksen perustamista kerätään pellolta maanäyte joka, tutkitaan valko- ja keltaperuna-ankeroisten varalta. Peruna-ankeroiset ovat pieniä sukkulamatoja, jotka ovat lainsäädännössä luokiteltu karanteenikasvintuhoojiksi Siemenperunatuotannossa niitä ei saa esiintyä lainkaan. Peruna-ankeroiset ovat vaarallisia kasvintuhoojia, jotka heikentävät kasvin kasvukykyä ja sadon tuottoa. Tämän lisäksi ne säilyvät maassa elinkykyisinä vuosikymmeniä ilman isäntäkasvia ja leviävät helposti saastuneen maa-aineksen mukana.

Kesän aikana siemenperunaviljelyksen kasvusto tarkastetaan 1–2 kertaa perunan laatuluokan mukaan.
Kasvustotarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että viljelyksellä pystytään tuottamaan hyvälaatuista siemenperunaa. Tarkastuksessa todetaan mm. esikasvit, kasvuston lajikeaitous ja kasvitautitilanne. On laissa asetetut vaatimukset paljonko kasvitauteja ja vieraita lajikkeita  voi esiintyä kasvustossa. Tarkastuksen suorittaa Ruokaviraston valtuuttama viljelystarkastaja.

Syksyllä sadonkorjuun jälkeen perunasato kuljetetaan varastoon odottamaan lajittelua. Varastossa olevasta sadosta otetaan mukulanäyte, joka toimitetaan siemenperunalaboratorioon. Sertifioidusta siemenperunan siemensadosta tutkitaan perunan Y, X, A, S, M ja PLRV – virusten esiintyvyys ensimmäisessä virallisessa tarkastuksessa. Esiintymä saa olla enintään 0 prosenttia kutakin virusta, pois lukien Y-virus, jonka esiintymisen sallitut raja-arvot ovat 0–2 %, riippuen siemenen laatuluokasta.

Tämän lisäksi varastosta otetusta näytteestä tutkitaan, löytyykö siitä tumma- tai vaalearengasmätää. Tumma- ja vaalearengasmätä ovat bakteeritauteja, jotka ovat lainsäädännössä luokiteltu karanteenikasvintuhoojiksi, joita ei siemenperunatuotannossa saa esiintyä lainkaan.  Rengasmädät ovat herkästi leviäviä perunan kasvitauteja, jotka voivat tuhota perunasadon kokonaan.

Virus- ja rengasmätätutkimusten jälkeen siemenperunasato lajitellaan eri kokoluokkiin ja valmistellaan myyntikuntoiseksi. Lajiteltu myyntikuntoinen sato tarkastetaan varastossa, jossa Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja tekee mukuloille silmämääräisen tarkastuksen, jossa arvioidaan erilaisten vioitusten ja kasvitautien esiintymistä ja kokoluokkavaatimusten täyttymistä.

_Kuva1_vakuustodistus.jpg

Kuva 1. Malli sertifioidun siemenperunan vakuustodistuksesta

Mistä tunnistaa sertifioidun siemenperunan

Kaikkien tarkastusten ja laboratorioanalyysien jälkeen siemenperunaerä saa sertifiointipäätöksen, jonka jälkeen myyntipakkauksiin painetaan vakuustodistukset. Sertifioitu siemenperuna on silloin valmista myytäväksi ja sitä päätyy myös kuluttajapakkauksissa myymälöihin ostettavaksi.

Sertifioitua siemenperunaa ei myydä irtotavarana eikä myyntipakkaus saa koskaan olla valmiiksi auki. Siemenperunan myyjien on kuuluttava Ruokaviraston ylläpitämään rekisteriin.

30.5. vietetään Kansainvälistä perunan päivää. Lisätietoja

Toni Valo.jpg

Toni Valo
Ylitarkastaja, Ruokaviraston siemenyksikkö