Blogi: Vaihtelevuus, monipuolisuus ja kohtuullisuus ruokavaliossa – hyviä keinoja hallita myös haitallisten aineiden saantia

1. syyskuuta 2021

Sanat vaihtelevuus, monipuolisuus ja kohtuullisuus ovat keskeisiä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuoden 2014 ravitsemussuosituksessa. Kun ruokavalio on suositusten mukaista ja koostumukseltaan monipuolista, vaihtelevaa ja vielä kohtuullista, on mahdollista pääsääntöisesti saada riittävästi kaikkia tarpeellisia ravintoaineita. Mutta ei mitään liikaa.

Tällainen ruokavalio on hyvä keino välttää myös elintarvikkeiden mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden saantia. Haitallisia aineita, joista käytetään myös nimitystä vierasaineet, ovat aineita, joita elintarvikkeen ei haluta sisältävän. Näitä ovat mm. raskasmetallit, kasvinsuojeluainejäämät tai dioksiinit. Jos ruokavalio on ravitsemussuositusten mukaista, monipuolista, vaihtelevaa ja kohtuullista, on mahdollista vähentää myös ei toivottujen aineiden kertymistä elimistöön.

Vaihtele elintarvikkeita arjessa

Omassa arjessa kannattaakin käyttää monipuolisesti erilaisia tuotteita ja välttää sitä, että käyttää aina samaa tuotetta ja enemmän mitä ravitsemussuositukset suosittelevat. Kannattaa valita monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, erilaisia leipiä, muroja, puuroja ja muita viljatuotteita. Vältä valitsemasta aina samaa tuotetta ja samaa tuotemerkkiä, jota käytät paljon. Tiedän, itsellänikin on tässä haasteita, koska huomaan olevani mieltynyt tiettyyn puurohiutalemerkkiin ja tiettyyn ruisleipään.

Haitallisia aineita torjutaan yhteistyöllä

Toki pääpaino elintarvikkeiden sisältämien haitallisten aineiden torjunnassa on yhteiskunnan, yritysten ja viranomaisten harteilla. Lainsäädännöllä varmistetaan, että markkinoilla olevat elintarvikkeet ovat turvallisia. Säädöksissä asetetaan enimmäismääriä elintarvikkeiden vierasainepitoisuuksille. Sallitut enimmäismäärät asetetaan mahdollisimman alhaiselle tasolle ja niitä tarkennetaan, kun asiasta saadaan lisää tutkimustietoa.  

Yritysten tehtävänä on tuntea toimintaansa liittyvät riskit, hallita niitä ja noudattaa lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.  Elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat yritysten toimintaa.  Tarvittaessa viranomaiset ottavat näytteitä elintarvikkeista, jotta voidaan varmistua tuotteiden määräystenmukaisuudesta.

Uusia riskejä löytyy aina

Kaikki riskit tai terveysvaaraa aiheuttavat tekijät eivät aina ole tiedossa ja yllätyksiä tulee. Vierasaineita ja terveydelle haitallisia aineita löydetään uusista tuotteista, joissa aikaisemmin ei ole ymmärretty olevan ongelmia. Näin tapahtui esimerkiksi terveydelle hyvin haitallisen etyleenioksidin osalta. Etyleenioksidia alkoikin löytyä yllättävistä tuotteista. Aluksi seesaminsiemenistä ja siitä valmistetuista tuotteista, kuten tahinissa. Myöhemmin etyleenioksidia havaittiin lisäaineena käytettävästä johanneksenleipäpuujauheesta, jota oli käytetty mm. jäätelöiden ja hyytelösokerin valmistuksessa.

Paras tapa varautua yllättäviin uusiin riskeihin on noudattaa ravitsemussuositusten mukaista kohtuullista, vaihtelevaa ja monipuolista ruokavaliota, jolloin riski terveysvaaraa aiheuttavan aineen kertymiselle elimistöön on pienempi.

Sari Sippola
jaostopäällikkö
elintarvikkeiden koostumusjaosto