Blogi: Vauhtia elintarvikevientiin neuvottelemalla

8. helmikuuta 2022

Etelä-Korean viranomaiset myönsivät tammikuussa 2022 suomalaiselle siipikarjanlihalle vientiluvan. Vientiyritykset ottivat luvan ilolla vastaan. Etelä-Korea on tärkeä kauppakumppani elintarviketeollisuudelle, ja Suomessa on laadukkaita tuotteita vientiin.

Vientiluvat EU:n ulkopuolisiin maihin eivät useinkaan irtoa sormia napsauttamalla. Kohdemaalla voi olla elintarvikkeille omat vaatimuksensa, jotka poikkeavat siitä, mikä Suomessa on hyväksyttyä. Maat haluavat varmistua, että heidän markkinoillaan olevat tuotteet vastaavat heidän kriteereitään.

Viranomaisverkostot vauhdittavat neuvotteluja

Vienti edellyttää usein viranomaisten apua, ilman sitä ei vienti onnistu. Ja tämä vie aikaa. Kohdemailla saattaa olla kymmenien sivujen kysymyspatteristoja odottamassa vastauksia ja ensimmäinen ehto on, että vastaattehan ensin näihin ja jatketaan sitten. Tämän jälkeen voi seurata auditointeja, koska maiden viranomaiset haluavat nähdä paikan päällä, miten meillä toimitaan. Koronapandemia on viivästyttänyt monia paikan päällä tehtäviä auditointeja, mutta joidenkin maiden kanssa on sovittu myös etäauditoinneista videoyhteydellä.

Vientineuvottelut viranomaisten kesken ovat osa vientilupapolkua. Viennin ehdoista on sovittava ja ehdot kirjataan usein vientitodistukseen tai vientiprotokollaan. Ehtojen on oltava sellaiset, että suomalaiset yritykset pystyvät ne täyttämään. Olemme havainneet, että tapaamiset maiden välillä vauhdittavat neuvotteluja. On hyvä piipahtaa kylässä ja tavata kasvokkain, luoda kontaktit ja keskusteluyhteys.

Aina ei riitä, että pystymme osoittamaan, että Suomen eläintautitilanne, elintarviketurvallisuus ja viranomaisvalvonta ovat korkealla tasolla ja läpinäkyvää. Maailman kauppapoliittiset jännitteet luovat kapuloita rattaisiin. Suomenkin vientilupahakemukset voivat pysähtyä vuosiksi.

Yritykset mukana alusta asti

Viranomaiset edistävät lupaprosesseja yritysten hakemusten ja toiveiden perusteella. Pitkät lupaprosessit vaativat yrityksiltä kärsivällisyyttä. On tärkeää, että yritykset ovat vahvasti alusta saakka mukana omalla panoksellaan, tekevät markkina-analyysit, miettivät sopivat vientituotteet ja luovat asiakaskontaktit.

Nämä vientilupaprosessin eri vaiheet kävimme läpi Etelä-Korean kanssa, takana on lukuisia selvityksiä, tapaamisia viranomaisten kanssa, neuvotteluja viennin ehdoista, vientitodistuksesta sopiminen sekä auditoinnit. Mutta sitten kun tapahtuu, niin tapahtuu. Etelä-Korean viranomaiset tekivät joulukuussa 2021 auditointimatkan Suomeen, sulattelivat kuukauden näkemäänsä ja kuulemaansa. Pian he vakuuttuivat, että olivat saaneet vastaukset heitä kiinnostaviin kysymyksiin. Tammikuussa 2022 he ilmoittivat, että siipikarjanlihan vienti Suomesta voi alkaa välittömästi.

Jaostopäällikkö Tuula Lunden.

Tuula Lundén
jaostopäällikkö
vientijaosto
Twitter: @Export_team