Blogi: Viljelijätuet käsitellään kunnissa joustavasti ja mukautuen

17. marraskuuta 2020

Vuosittain, kesäkuun 15. päivä, päättyy päätukihaku. Ei, se ei ole sellainen jokaiselle kansalaiselle tarkoitettu haku, jossa jaettaisiin päätukia niitä tarvitseville. Tätäkin on kyllä meiltä Ruokavirastosta kyselty. Asian tarkentamiseksi: kyseessä on viljelijätukien haku, jota kutsutaan päätukihauksi siksi, että tässä yhdessä haussa haetaan tuista kerralla noin kymmenkuntaa. Hakemukset käsitellään pääosin kunnissa, mutta osin myös ELY-keskuksissa.

Tänä vuonna viljelijätukihakemuksen palautti päätukihaussa 47 635 maatilaa. Lähes kaikki hakijat lähettävät joko itse tai neuvojan avustamana hakemuksen verkkoasioinnissa, mutta viitisen prosenttia hakijoista haluaa edelleen jättää hakemuksensa paperilomakkeella.

Kevät ja alkukesä ovat kiireisiä paitsi tukihakuasioitaan hoitaville viljelijöille myös erityisen vilkasta palveluaikaa kuntien noin kolmellesadalle viljelijätukien parissa työskentelevälle henkilölle. Tänä ajankohtana kunnissa esimerkiksi järjestetään viljelijöille koulutuksia tukiehdoista ja verkkoasioinnista, avustetaan heitä peruslohkojen muutoksissa ja otetaan vastaan lomakkeita, joilla peltojen niin sanottuja tukioikeuksia siirretään omistajilta vuokraajille.  Päätukihaun jälkeen vuorossa on hakemusten käsittely. Ensin hakemuksista tarkastetaan, että tukiehdot täyttyvät. Sen jälkeen tehdään päätös tukien maksamisesta. Lopuksi tuki laitetaan maksuputkeen kohti Ruokavirastoa, jossa varsinainen maksaminen viljelijöiden tileille suoritetaan.

Muutoksista kehittämiseen

Keväällä koronan tullessa ryminällä kaikkine toimintarajoituksineen olimme juuri päätukihaun alkamisen kynnyksellä. Pandemia vaikutti tietenkin myös kuntien maaseututoimessa tehtävään työhön. Miten työt sitten sujuivat kunnissa koronan varjossa? Ruokaviraston näkövinkkelistä katsottuna oikein hyvin. Eivätkä edes varjossa, vaan juhannusta kohti valon lisääntyessä ammattitaidolla ja joustavasti mukautuen. Mistä tiedämme sen? Ainakin siitä, että alkuvuodesta julkaisemamme syksyn viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu on toteutumassa suunnitellusti: pääsimme aloittamaan ennakoiden maksamisen lokakuussa ja marraskuun maksut ovat parhaillaan käynnissä.  

Haastattelin kuntien maaseutuhallinnon edustajia heidän tuntemuksistaan sekä sähköpostilla että yhteisessä Teams-palaverissamme. Yhteenvetona totesimme, että   

  • tilanteeseen sopeutuminen oli kaikilla nopeaa, ja asiaa helpotti normivuosi, eli se, että tukiehdoissa ei tapahtunut suuria tiedotusta ja koulutusta edellyttäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna
  • tärkeitä olivat kunnan omat erityisohjeet ja hallituksen yleisohjeistus, myös Ruokaviraston tukiin liittyvä koronaviestintä koettiin riittäväksi
  • viljelijäkoulutukset siirtyivät eri toteutusmuodoissa verkkoon ja sosiaaliseen mediaan
  • etätyöt sujuivat menettelyistä sopien, ja asiakastapaamiset paikan päällä toimistolla muutettiin vastaanottoaikaperiaatteella toteutettaviksi
  • palvelu siirtyi enenevissä määrin sähköpostiin ja puhelimeen, ja asiakkaiden koettiin ottavan muutoksen ymmärtäen vastaan ja olevan kuitenkin saamaansa palveluun tyytyväisiä.

Jokainen muutos toiminnassa johtaa myös sen kehittämisen ideointiin. Yhdeksi kehittämiskohteeksi keskusteluissa tunnistettiin eri sähköisten välineiden käytön laajuus ja toimintatavat silloin, kun tukiin liittyviä aineistoja lähetetään viljelijän ja kunnan välillä. Yhteistä ideoitavaa Ruokavirastolle, kunnille ja ELY-keskuksille tunnistettiin varsinkin seuraavan maatalouspolitiikan uudistuksen koulutuksissa. Korona vei jo koulutukset verkkoon, mutta pohdittavaa riittää siinä, mitkä tiedonjakotavat ovat tehokkaita ja mielenkiintoa ylläpitäviä, kun levitetään täsmätietoa uusista tukiehtomuutoksista viljelijöille. Onko vielä niitä, joille sopisi parhaiten luentosalikoulutus, tulisiko moni mieluummin paikalle Teamsin välityksellä täsmäkyselemään vai viihtyisikö joku parhaiten opetusvideoiden, sosiaalisen median tai podcastien parissa?

Kehittäminen siis jatkuu suomalaista sanontaa tähän tilanteeseen uudelleen tulkittuna: ei elämä irvistellen somene.

Hymyilevä henkilö kesäisessä maisemassa.
Hannele Sankari
yksikönjohtaja
viljelijätukiyksikkö
Twitter: @HanneleSankari