Blogi: Voisiko juuri sinun rohkea ideasi saada kyläsi kukoistamaan?

2. helmikuuta 2024

Väestön ja palvelujen väheneminen maaseudulla haastaa asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia kylissä. Kun palvelut karkaavat keskuksiin, se uhkaa arjen sujuvuutta ja herättää myös huolta turvallisuudesta. Tiesitkö, että tähän ei kuitenkaan tarvitse alistua? Ehkä juuri sinun ideasi on se kuningasidea, jota edistämällä kotiseudullasi saadaan merkittävä muutos aikaan. Kenties uusi tapa tehdä asioita onkin parempi ja ketterämpi ja se luo hyvinvoinnin edellytyksiä.

EU:n maaseuturahoitus antaa mahdollisuuksia ottaa kotiseudun kehittäminen omiin käsiin. Ideasi voi nousta lentoon, kun kokoat sen ympärille aikaansaavan porukan ja laadit konkreettisen suunnitelman idean toteuttamisesta. Kun kehittämistä tehdään suunnitelmallisesti kyvykkäiden kumppanien kanssa, se voi kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kuningasidea voi synnyttää laajan positiivisen kehittämisen kierteen.

Jo muutaman vuoden ajan maaseudun kehittämisen parissa on kuhistu älykkäistä kylistä. Älykkäillä kylillä tarkoitetaan tässä rohkeita ratkaisuja, joilla parannetaan alueen kestävyyttä ja sopeutumiskykyä paikallisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia tapoja toteuttaa palvelut lähellä asukkaita tai vahvistaa harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta. Tällaisten uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen voi saada EU:n maaseuturahoitusta oman alueen ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat rahoituksesta lisää ja neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Miten älykkäät kylät käytännössä toimivat? Esimerkiksi Joutsassa on tartuttu arjen turvallisuuteen: paikallinen hanke on perustanut näppäriä naapuriapuryhmiä ja kehittänyt kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle. Naapuriavun toimintamalli sisältää kylän turvallisuussuunnitelman luomisen, vapaaehtoisten rekrytoimisen ja valmennukset, naapuriaputoiminnan käynnistämisen kylissä sekä avun saatavuutta parantavan viestintäjärjestelmän kehittämisen.

Etelä-Karjalassa hankerahaa on käytetty erilaisten liikkuvien palvelujen kokeiluun. Hyvinvointialueella maanteillä liikkuu Mallu-auton nimellä kulkeva sairaanhoitajan vastaanotto, jolla voidaan nykyisin hoitaa esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit, suunnitellut INR-vieritestaukset, injektioiden pistäminen ja tikkien poistot. Mallu täydentää kiinteiden terveysasemien palveluita ja tuo ne lähelle asiakasta.

Nämä ovat vain pari esimerkkiä älykkäistä ratkaisuista, jotka luovat hyvää elämää maaseudulle. Palvelujen turvaamiseen, kehittämiseen ja elämänlaatuun pureutuvat hankkeet tuottavat parhaimmillaan houkuttelevuutta ja hyvinvointia asuin- ja työpaikkoina. Älykkäällä kylällä on veto- ja pitovoimaa, sillä siellä on turvallista asua ja arki rullaa.

Arkeen syntyy hankkeiden tuloksena uudenlaisia kohtaamispaikkoja, jotka vahvistavat yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Usein digitalisoimalla saadaan aikaan fiksumpia ja kenties joustavampia tapoja tehdä asioita. Sähköisten palveluiden ja uusien teknologioiden kokeilu avaavat monenlaisia mahdollisuuksia, joita ei ole välttämättä aiemmin tultu edes ajatelleeksi. Kokeilujen kautta saadaan oppia siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Älykkäät kylät -hankkeen toteutukseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä, jotka voivat olla esimerkiksi kyläyhdistyksiä, kuntia tai kehittämisorganisaatioita. Idean kehittelyn kannalta on parempi, jos mukana on useampia toimijoita eri taustoista. Erilaisten kumppanuuksien avulla parannetaan suunnittelun ja valmistelun laatua. Kumppanit voivat hanketta toteuttaessaan yhdistää taloudellisia resursseja, erilaista osaamista, ammattitaitoa, paikallistuntemusta, hiljaista tietoa ja verkostoja. Hankkeen valmistelun ensivaiheeseen voi saada 5 000 euron valmistelurahan.

Tarkoitus on tunnistaa alueen edellytykset hyvän elämän turvaamiseksi ja laatia yhdessä pidemmän aikavälin suunnitelma, jolla edellytyksiin vastataan. Suunnitelmaan on mahdollista yhdistää investointeja, joiden rahoitus haetaan erikseen. Rajoituksena on, että tukea ei voi saada esimerkiksi kunnan tai valtion lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Älykkäiden kylien keskiössä ovat kekseliäät ihmiset. Oman alueesi kukoistus saattaa saada kimmokkeen juuri sinun rohkeasta ideastasi. Maaseudun kylien ja kuntien haasteet ovat ratkottavissa yhdessä, vahvoilla kumppanuuksilla.

Lisätietoa älykkäät kylät -hankkeista

Ruusa Kangas

Ruusa Kangas
erityisasiantuntija
kehittämistukiyksikkö

Teksti on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 2.2.2024.