Blogi: Yhdessä oppien kohti kestävää kehitystä

28. huhtikuuta 2023

Ruokavirastossa on valmisteltu lokakuusta lähtien kestävän kehityksen ohjelmaa. Projekti pyörähti kunnolla liikkeelle tämän vuoden puolella, kun järjestimme työpajoja ja kyselyjä sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille. Projekti on lähestymässä päätöstään toukokuussa. Tässä vaiheessa on siis hyvä hetki kerätä ajatuksia projektista ja työpajoista.

Yhteisen tekemisen kautta ideat lentävät ja keskustelussa eri näkökulmat pääsevät esiin.

Valmistelutyöhön kutsuttiin mukaan Ruokaviraston ulkoiset sidosryhmät sidosryhmätyöpajan ja kyselyn kautta. Mukana oli edustajia mm. Valtiokonttorista, Aluehallintovirastosta, elintarvikealan yrityksistä ja Kuluttajaliitosta. Tämän lisäksi järjestimme työpajoja omalle henkilöstölle. Työpajat olivat oiva keino ideoida ja keskustella teemasta. Niissä heräsi mielenkiintoista keskustelua ja saimme selville sidosryhmien kullanarvoisia ajatuksia ja odotuksia kestävän kehityksen työlle. Positiivinen ongelma oli hersyvä keskustelu, jota olisi riittänyt kauemminkin.

Ruokavirastolta odotetaan kestävyyden näkyväksi tekemistä ja suunnannäyttäjyyttä

Työpajoista ja kyselyistä kävi ilmi, että Ruokavirastolta toivotaan mm. kestävyyden näkyväksi tekemistä, tiedon tuottamista ja keskustelun mahdollistajana toimimista ruokajärjestelmässä.

Esimerkiksi seuraavia asioita nousi esiin:

  • Näkyvämpää roolia suomalaisen tuotannon vahvuuksista ja sen esille tuominen faktojen kautta.
  • ”Ei vastakkainasettelua, sillä tavoite on kuitenkin sama!”
  • Innostavaa ja konkretisoivaa viestintää, arjen kokoisia aiheita.
  • Verkostojen vahvistamista, autetaan toimijoita löytämään toisensa.
  • Kestävän kehityksen eteen tehdyn hiljaisen työn näkyväksi tuominen.
  • Selkeitä oppaita toimijoille.

Tarkoituksena on nyt selvittää, mitä virastossa pystytään kehittämään osana omaa toimintaa ja miten. Projektin myötä on pyritty kirkastamaan ajatusta siitä, että kestävän kehityksen toiminta ei ole irrallinen osa organisaation toimintaa, vaan uudenlainen näkökulma tai linssi jo olemassa olevan toiminnan tarkasteluun. Tämä ajattelun muutos on osoittautunut hitaaksi ja kestävän kehityksen työmme on vasta aluillaan.

Uudenlaisten toimintamallien ja ohjelman tyhjästä luominen voi olla välillä turhauttavaa. Vaikka intoa itsellä riittää, niin aikataulut eivät menekään jouhevasti ja muut työt painavat päälle. Tästä oppineena siis muutamat vinkit talteen: osallistuminen on järjestettävä mahdollisimman helpoksi, eikä kannata laittaa kyselyyn kaikkia vastauskohtia pakolliseksi.

Taustaa:

Kestävän kehityksen ohjelman valmisteluprojekti eli Kestokas-projekti käynnistettiin, koska Ruokaviraston ensimmäistä vastuullisuusraporttia laadittaessa huomattiin, että virastossa tehdään paljon työtä kestävän kehityksen eteen, mutta kokonaisvaltainen tarkastelu puuttui. Kestokas-projektin tarkoituksena on tuoda kestävä kehitys osaksi arkista toimintaa ja varmistaa kestävän toiminnan edistäminen ja seurattavuus sekä siitä viestiminen.

Lisäksi: Ruokaviraston vastuullisuusraportti vuodelta 2022 julkaistaan toukokuussa, siellä lisää aiheesta.

Petra_Svahn.jpg

Petra Svahn

Suunnittelija, Kestokas-projektin projektipäällikkö