#pikkasenlaiton-blogi: Vuosi 2020 - markkinoinnin valvonnan vuosi

23. tammikuuta 2020

Oletko törmännyt harhaanjohtavaan elintarvikkeen markkinointiin? Nyt kannattaa panna yritykselle viestiä, että markkinointi kuntoon ja äkkiä. Tänä vuonna laittomasta markkinoinnista jää entistä todennäköisemmin kiinni.

Pikkasen laiton -logo.

Voittaako pelin sääntöjä noudattava vai rikkova yritys?

Markkinointi on keino erottua kilpailijoista. Vaikka lainsäädännön luomat pelisäännöt ovat kaikille samat, hämmästyttävän usein kehuminen lipsahtaa laittoman puolelle. Kiristyvä kilpailu voi luoda yrityksille paineita lisätä mainokseen muutama superlatiivi enemmän kuin kilpailijalla on käytössä.

Toisinaan kyseessä voi olla puhdas vahinko, mutta turhan usein lakia rikkomalla yritetään saada etumatkaa kilpailijoihin. Se ei ole oikein! Se vääristää kilpailua ja heikentää lainsäädäntöä noudattavien yritysten mahdollisuuksia selvitä markkinoilla. Se ei ole oikein myöskään kuluttajia kohtaan, joilla voi olla pelissä rahat ja terveys.

Tulospaineista huolimatta markkinointi täytyy tehdä lainsäädännön puitteissa. Vastuullinen yritys huolehtii siitä, että sen tuotteet ja toiminta täyttävät lainsäädännön minimivaatimukset. Elintarvikkeen markkinointi ei ole tästä poikkeus. Vastuullinen yritys huolehtii myös vastuullisesta markkinoinnista. Muuten se ei ole kuluttajan rahojen arvoinen.

Säännöllinen valvonta on kaikkien etu

Elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta ei ehkä ole tähän asti ollut elintarvikevalvonnan keskipisteenä. Mutta nyt on!

Vuoden 2020 elintarvikevalvonnan valtakunnallisia painopisteitä ovat puhtaanapito, kunnossapito ja markkinoinnin valvonta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunnan elintarvikevalvojat tarkastavat näitä kolmea asiaa Oiva-tarkastuksilla muiden valvottavien asioiden rinnalla.

Ruokavirasto tarjoaa valvojien työn tueksi koulutusta, ohjeita ja tulkintoja. Ruokavirasto myös viestii elintarvikkeiden markkinoinnista teemalla #Pikkasenlaiton?

Markkinoinnin valvonnan osalta tavoitteena on vakiinnuttaa markkinoinnin valvonta säännölliseksi osaksi tavanomaista kuntien tekemää Oiva-valvontaa. Pidemmän tähtäyksen tavoitteena on, että elintarvikealan toimijoita valvotaan tasapuolisesti, elintarvikkeita markkinoidaan lainsäädännön mukaisesti eikä kuluttajia harhaanjohdeta. Säännöllinen valvonta on kaikkien osapuolten etu.

Eli tiedoksi laittomuuksia suosiville elintarvikeyrityksille: nyt olisi syytä laittaa markkinointi kuntoon. Vuonna 2020 laittomasta markkinoinnista jää entistä todennäköisemmin kiinni. Ja sen jälkeen oven pielen Oiva-raportilla murjottaa asiakkaita karkottava Oiva.

 

Ruokaviraston ylitarkastaja Marjo Misikangas.

Marjo Misikangas

ylitarkastaja, elintarvikkeiden koostumusjaosto
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn: @MarjoMisikangas
Blogi: marjo.misikangas.fi

Joko luit #pikkasenlaiton-blogi: Valvooko sitä elintarvikkeiden markkinointia kukaan?