Yleistiedoksiannot ja kuulutukset

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Ruokavirastossa ja asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Ruokaviraston verkkosivuilla. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla. 

 

Kuulutukset

Sivu on viimeksi päivitetty 22.11.2023