Avoin hallinto

Avoimella hallinnolla kuvataan tilaa, jossa hallinnon rakenteet, toiminta, palvelut ja uudistaminen ovat kansalaisille ymmärrettäviä ja osallisuus päätöksenteon valmisteluun, palveluiden suunnitteluun ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen on heille mahdollista. Avoimen hallinnon edistämisen tulee olla osa kaikkea hallinnon toimintaa ja uudistustyötä.

Olemme mukana avoimen hallinnon toimintaohjelmassa muiden viranomaisten kanssa, jonka myötä käynnissä on mittavia hallinnon uudistushankkeita. Muutokset ja niiden lopputuloksena syntyvä uudenlainen hallinto tulee pystyä kuvamaan ja kertomaan selkeästi ja ymmärrettävästi muun muassa uusiutuvassa maakuntahallinnossa.

Toimintaohjelman kolmannen vaiheen (2017–2019) teemoina ovat:

  • Ymmärrettävyys
  • Avoin maakunta
  • Julkisuus 

Maaseutuviraston avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2017–2019 (pdf)

Toimintaohjelman yhteyshenkilö Ruokavirastossa on asiakkuusjohtaja Jaakko Rinne.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2023