Paikkatietoaineistot

Ruokavirasto tuottaa viranomaistoimintojen yhteydessä paikkatietoaineistoja, jotka tuottavat arvokasta tietoa ympäristön tilan seurantaan ja mahdollistavat uusien palvelujen luomista luonnonvarasektorille.

Ruokavirasto on julkaissut paikkatietoaineistoja INSPIRE-direktiivin velvoittamana vuodesta 2020 alkaen. Vuodesta 2023 alkaen julkaistavat aineistot sisältävät arvokkaita tietoaineistoja.

INSPIRE

INSPIRE-direktiivin tarkoituksena on lisätä paikkatietojen saatavuutta ja yhteentoimivuutta. Paikkatietoinfrastruktuurista annetussa laissa (421/2009) säädetään viranomaisten velvollisuudesta saattaa paikkatietoaineistoja ja -palveluja yleisesti käytettäviksi. Näiden avoimuusvelvoitteiden toteuttamiseksi Ruokavirasto julkaisee julkisia paikkatietoja aineiston katselua tai lataamista varten ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain (560/2021) 10 §:n 2 momentin nojalla.

Osana INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa Ruokavirasto julkaisee seuraavat aineistot:

 • Peltolohkorekisteri (maanpeite)
 • Maatalousmaalla sijaitseva maisemapiirre (maanpeite)
 • Paikkatietoa sisältävä kasvulohko (maankäyttö)
 • Maatalousmaa: pelto, pysyvä nurmi tai pysyvä kasvi (maankäyttö)

Arvokkaat tietoaineistot

Arvokkaiden tietoaineistojen (EU) 2023/138 määrittelyn tavoitteena on ollut varmistaa, että yhteiskunnallisesti potentiaalisimmat julkiset tiedot ovat uudelleen käytettävissä. Asetuksen liitteessä arvokkaat tietoaineistot on jaettu kuuteen teemaluokkaan: paikkatiedot, maan havainnointi ja ympäristö, säätiedot, tilastotiedot, yritys- ja yritysten omistustiedot sekä liikkuvuustiedot. Teemaluokissa mainittujen aineistojen tulee olla saatavilla maksutta ja rajapintojen kautta.

Ruokavirastoa koskettaa teema paikkatieto: Viitelohkot ja Viljelylohkot

Ruokavirasto lisää vuoden 2023 tiedoista alkaen ominaisuustietoja julkaistaviin aineistoihin seuraavasti:

 • Peltolohkorekisteri
  • Luonnonmukainen tuotanto
  • Kaltevuus, ha (Peruslohkolla olevat kaltevat alat, kaltevuus Manner Suomessa yli 15 % ja Ahvenanmaalla yli 10 %)
  • Pohjavesiala, ha
  • Natura-ala, ha
  • Suojakaistavaatimus (metriä), m
 • Paikkatietoa sisältävä kasvulohko
  • Luonnonmukainen tuotanto

Asetuksen toimeenpanon myötä Ruokavirasto luokittelee muokatun INSPIRE-aineistonsa avoimeksi aineistoksi ja samalla aineistojen käyttölupa muuttuu muotoon Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Rajapinnat

Ruokaviraston julkaisemien paikkatietojen kuvaukset (metatiedot) löytyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä paikkatietohakemistosta.

Aineistot ovat katseltavissa kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa.
Paikkatietoikkunaan pääset seuraavasta osoitteesta https://www.paikkatietoikkuna.fi 
Paikkatietoikkunassa käyttäjä voi katsella aineistoja ja palveluja metatietoineen.

Paikkatietoikkunan lisäksi Ruokaviraston paikkatietoaineistoja voi katsella erillisen paikkatieto-ohjelmiston avulla WMS-rajapinnan kautta.

Aineistoja voi ladata erillisen paikkatieto-ohjelman avulla seuraavan WFS-rajapinnan kautta.

Aineistoja voi ladata myös Atom-syötteellä.

Aineistojen suorat latauslinkit:

Ruokaviraston paikkatietoaineistoja koskeva käyttölupa

Ruokaviraston paikkatietoaineistojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2024