Hankinnat

Mitä hankitaan?

Hankinnalla tarkoitetaan Ruokaviraston ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai näihin rinnastettavaa toimintaa. Ruokaviraston hankinnat on luokiteltu kolmeen kategoriaan: ICT-hankinnat, Laboratorio ja materiaali, sekä Sisäiset palvelut ja asiantuntijapalvelut.

Miten hankitaan?

Ruokaviraston, kuten muidenkin julkisyhteisöjen hankintojen tekemistä, ohjaa hankintalainsäädäntö. Hankintalaki (1397/ 2016) velvoittaa käyttämään julkisia varoja tehokkaasti ja tekemään laadukkaita, innovatiivisia sekä kestävää kehitystä tukevia hankintoja.

Hankintalain pohjalta valtiovarainministeriön julkaisema Julkisten hankintojen käsikirja 2023 tukee jukishallintoa hankintatoimen järjestämisessä ja organisoimisessa sekä yhtenäistää hankintakäytäntöjä julkisella sektorilla. Lisäksi Ruokavirastolla on hankintaohje, joka osaltaan ohjaa viraston hankintojen toteuttamista.

Mistä löydän tarjouspyynnöt?

Ruokavirastossa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jossa kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä. Käynnissä oleviin kilpailutuksiin voit käydä tutustumassa julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa ja Hanki-tarjouspalvelussa.

Vinkit tarjoamiseen

Näin tarjoat

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2024