Ruokaviraston vuosi 2023

Talous
Toiminnan kulut 132,4 miljoonaa
Henkilöstökulut 73,1 miljoonaa
Palveluiden ostot 54,6 miljoonaa
Toimintamenot netto 88,7 miljoonaa
Toimitilavuokrat 7,6 miljoonaa

Toimintamenojen rahoitus
Talousarviorahoitus 71 %
Maksullinen toiminta ja muu rahoitus 29 %

Henkilöstö
1027 henkilötyövuotta
Sairauspoissaolopäiviä 9,8 työpv/htv
Keski-ikä 48,4
Työtyytyväisyys (1–5) 3,66

Koulutusaste
Ylempi korkeakoulutus           48 %
Alempi korkeakoulutus           20 %
Tutkijakoulutus                         12 %
Muu koulutus                            20 %

Maksetut tuet
Maatalous ja maaseudun kehittäminen noin 2,13 miljardia, josta viljelijätukien osuus 1,9 miljardia.

Verkkopalveluiden häiriöttömyys
99,2–100 %

Valvonnat ja tarkastukset
Elintarviketurvallisuus 3356 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 3011 kpl
Kasvintuotanto 18 717 kpl
Lihantarkastus 385 (milj. kg)

Asiakkaiden palvelukokemus
3,14/4,0

Tutkimus
Tieteelliset referoidut julkaisut 51 kpl
Muut tieteelliset julkaisut 38 kpl

ruokavirasto.fi
2,1 miljoonaa yksittäistä kävijää
10,2 miljoonaa sisällönkatselua

Laboratoriotutkimukset
Yhteensä 419 775 kpl
Elintarviketurvallisuus 159 474 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 202 876 kpl
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys 57 425 kpl

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2024