Ruokaviraston vuosi 2021

Talous
Toiminnan kulut 120 miljoonaa
Henkilöstökulut 64,8 miljoonaa
Palveluiden ostot 51,1 miljoonaa
Toimintamenot netto 77,2 milj. euroa

Rahoitus
Talousarviorahoitus 68 %
Maksullinen toiminta ja muu rahoitus 32 %

Henkilöstö
998 henkilötyövuotta
Sairauspoissaolopäiviä 8 työpv/htv
Keski-ikä 47,7
Työtyytyväisyys (1–5) 3,61

Koulutusaste
Ylempi korkeakoulutus 48 %
Alempi korkeakoulutus 21 %
Tutkijakoulutus 10 %
Muu koulutus 21 %

Maksetut tuet
Maatalous ja maaseudun kehittäminen noin 2 miljardia, josta viljelijätukien osuus 1,74 miljardia.

Verkkoasioinnin osuus
Pinta-alaperusteiset tuet 95 %
Yritys-, hanke- ja rakennetuet 94 %

Verkkopalveluiden häiriöttömyys
99–100 %

Valvonnat ja tarkastukset
Elintarviketurvallisuus 2719 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 2064 kpl
Kasvintuotanto 20 574 kpl
Lihantarkastus 407 (milj. kg)

Päivitetyt ja uudet valvontaohjeet
Elintarviketurvallisuus 249 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 65 kpl
Kasvintuotanto 30 kpl

Tutkimus
Tieteelliset referoidut julkaisut 52 kpl

ruokavirasto.fi
2,5 miljoonaa yksittäistä kävijää
11,4 miljoonaa sisällönkatselua

Laboratoriotutkimukset
Yhteensä 420 767 kpl
Elintarviketurvallisuus 181 915 kpl
Eläinten terveys ja hyvinvointi 194 043 kpl
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvintuotanto 44 809 kpl

Sivu on viimeksi päivitetty 21.3.2022