Strategia

Strategian sisältö kuvitettuna.

 

Toiminta-ajatus

Turvallisuutta ja kilpailukykyä ruokaketjun kumppanina

Visio 2030

Vastuullista ruokaa – hyvää elämää

Arvot

  • Keskinäinen arvostus
  • Avoimuus
  • Ratkaisukeskeisyys

Tavoitteet

Ruokaviraston toiminnan tavoitteet sisältävät kolme vaikuttavuuspäämäärää ja kolme mahdollistajapäämäärää.

Vaikuttavuuspäämäärät

  • Kotimainen ruoantuotanto ja maaseutu ovat elinvoimaisia
  • Eläimet ja kasvit ovat terveitä ja hyvinvoivia
  • Ruoka on turvallista ja terveellistä

Mahdollistajapäämäärät

  • Olemme asiakas- ja palvelulähtöisiä
  • Tieto, tutkimus ja teknologiat palvelevat asiakkaita ja ruokajärjestelmää
  • Opimme ja uudistumme yhdessä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2021