Strategia ja arvot

Vastuullista ruokaa – hyvää elämää

 

Katso puolitoistaminuuttinen video (kesto 1.37) Ruokaviraston strategiasta (tekstivastine).

Video Ruokaviraston strategiasta Youtubessa.

Strategian sisältö kuvitettuna.

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä. Strategiassaan Ruokavirasto määrittelee, mihin se haluaa toiminnassaan panostaa. Visio Vastuullista ruokaa – hyvää elämää ulottuu vuoteen 2030.

Toiminta-ajatuksensa Turvallisuutta ja kilpailukykyä ruokaketjun kumppanina mukaisesti Ruokavirasto ei saavuta päämääriään yksin vaan yhdessä kumppaneidensa kanssa. Virasto työskentelee eri yhteistyötahojen kanssa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti. Yhteistyössä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia, kehitetään uusia ideoita ja ylläpidetään ymmärrystä muutoksista toimintaympäristössä.

Ruokaviraston tavoitteet rakentuvat kolmesta vaikuttamispäämäärästä ja kolmesta mahdollistajapäämäärästä.

Vaikuttamispäämäärät ovat:

  • Kotimainen ruoantuotanto ja maaseutu ovat elinvoimaisia
  • Eläimet ja kasvit ovat terveitä ja hyvinvoivia
  • Ruoka on turvallista ja terveellistä.

Mahdollistajapäämäärät ovat:

  • Olemme asiakas- ja palvelulähtöisiä
  • Tieto ja tutkimus ja teknologiat palvelevat asiakkaita ja ruokajärjestelmää
  • Opimme ja uudistumme yhdessä.

Arvot muodostavat perustan sille, miten Ruokaviraston odotetaan toimivan työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa. Yhteiset toimintaa ohjaavat arvot ovat:

  • Keskinäinen arvostus
  • Avoimuus
  • Ratkaisukeskeisyys.

Ruokaviraston strategia valmisteltiin henkilöstöä, sidosryhmiä ja kumppaneita kuunnellen. Valmistelutyötä tehtiin verkkotyökaluilla ja henkilöstön arvokeskusteluissa. Ruokaviraston strategiaa täydentävät erilaiset toimintalinjaukset ja politiikat, ja keskustelu arvojen toteutumisesta ja näkymisestä arjessa jatkuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.3.2023