Suunnittelu ja seuranta

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Tulossopimus on viraston ja maa- ja metsätalousministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Seurantatiedoissa ovat myös Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) ja Maatalouden interventiorahaston (Mira) tilinpäätöstiedot.

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtionhallinnon raportointipalvelu Netra tarjoaa tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Palvelua ylläpitää Valtiokonttori.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2018