03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus

Kaikki Oiva-arviointiohjeet rekisteröidylle elintarviketoiminnalle.

3.1 Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus

Ohje/versio: 2217/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Valvontaviranomaisen ei ole tarpeen todentaa yleistä siisteyttä ja puhtautta elintarvikehuoneistossa näytteenotolla
 • Arvostelun ulkopuolelle tulee jättää normaalit päivän työn aiheuttamat siivousta vaativat jäljet
 • Kuljetusastioiden siisteys, puhtaus ja järjestys katsotaan kohdassa 5.5. pakkaaminen
 • Jätehuoltotilojen siisteys, puhtaus ja järjestys katsotaan kohdassa 3.6. jätehuolto
 • Jos yritys on ulkoistanut siivoustoiminnot, niiden osalta arvio voidaan tehdä myös ohjeen 1.6 liitteen ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” perusteella, jos siivousvälineiden säilyttämiseen tarkoitettuja tiloja ei voida tarkastaa, esimerkiksi jos siivousyrittäjä on lukinnut siivoustilat.

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikehuoneiston rakenteiden, pintojen (seinät, lattiat, katto, työtasot, LVI) ja tilojen siisteys ja puhtaus (keittiö, elintarvikkeiden käsittelytilat, asiakas-, myynti-, varasto-, vastaanottotilat, astianpesutilat), erityisesti niiden tilojen osalta, joissa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita
 • Myös siivousvälineiden säilyttämiseen ja huoltamiseen tarkoitetut tilat, pukeutumistilat, lastauslaiturien ja käymälöiden yleinen siisteys ja puhtaus, jos ne ovat elintarvikehuoneiston vastuulla (voivat sijaita erillään elintarvikehuoneistosta esim. kauppakeskuksissa voi pukeutumistilat olla erillään elintarvikehuoneiston tiloista)
 • Tiloissa vallitseva järjestys (huomioitava elintarvikehuoneistoon kuulumattomat tavarat ja muut tuotteet kuin elintarvikkeet)
 • Puhtaiden pakkausmateriaalien varastotilat
 • Pullonpalautustilojen siisteys ja puhtaus, jos ne sijaitsevat elintarvikehuoneiston tiloissa
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Elintarvikehuoneiston tiloissa vallitsee hyvä yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikehuoneiston niissä tiloissa, joissa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, vallitsee hyvä yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys.

Muissa tiloissa on siisteydessä, puhtaudessa ja järjestyksessä pieniä epäkohtia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikehuoneiston niissä tiloissa, jossa käsitellään elintarvikkeita, puhtaanapitoa on laiminlyöty ja/tai tilat ovat likaiset.

Muissa kuin elintarvikkeiden käsittelytiloissa puhtaanapitoa on laiminlyöty siten, että tilojen likaisuus aiheuttaa elintarviketurvallisuuden heikentymistä tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita.

Elintarvikehuoneistoon kuulumattomat tavarat tai niiden määrä vaikeuttaa puhtaanapitoa heikentäen elintarviketurvallisuutta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Elintarvikehuoneiston niissä tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita, tilat ovat erittäin likaiset tai pinttyneen likaiset.

Muissa kuin elintarvikkeiden käsittelytiloissa puhtaanapitoa on laiminlyöty siten, että tilojen likaisuus aiheuttaa elintarviketurvallisuuden vaarantumista tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II luku I ja X
 • Elintarvikelaki 297/2021.

Päivitykset versioon 5:

 • Siivousvälineiden säilytykseen ja huoltoon tarkoitettujen tilojen puhtauden tarkastaminen on lisätty tälle riville entisen rivin 3.3 sijaan. Rivi 3.3 on poistettu käytöstä.
 • Päivitetty kohdat Huomioitavaa ja Tarkastettavia asioita siivousvälineiden säilytykseen tarkoitettujen tilojen osalta.
 • Poistettu viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011
 • Poistettu viittaus Eviran ohjeeseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
 • Lisätty viittaus 852/2004/EY; liite II luku X
 • Elintarvikelain numero päivitetty
 • Ohje nro 2217/04.02.00.01/2021/5 korvaa ohjeen nro 10211/4.

3.2 Työvälineiden, laitteiden ja siivousvälineiden puhtaus

Ohje/versio: 2218/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 2.1.2023

Huomioitavaa:

 • Tämän ohjeen arvioinnissa ei tarvitse todentaa puhtautta näytteenotolla. Arviointi voidaan suorittaa aistinvaraisesti.
 • Arvostelun ulkopuolelle tulee jättää normaalit päivän työn aiheuttamat siivousta vaativat jäljet
 • Vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden puhtaus tarkastetaan kohdassa 5.3.
 • Sulatuksessa, jäähdytyksessä ja jäädytyksessä käytettävien laitteiden ja välineiden puhtaus tarkastetaan kohdassa 5.4.
 • Viranomais- ja omavalvontanäytteenotto käsitellään ohjeessa 17.1.
 • Ulkoistettujen siivoustoimintojen osalta arvio voidaan tehdä myös ohjeen 1.6 liitteen ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”, perusteella, jos siivousvälineitä ei voida tarkastaa esim. jos siivousyrittäjä on lukinnut siivoustilat.

Tarkastettavia asioita:

 • Työvälineiden (astiat, leikkuulaudat, veitset jne.) ja laitteiden (uunit, liedet, leikkurit, kylmälaitteet, astianpesukone jne.) puhtaus.
 • Siivousvälineiden puhtaus ja kunto. Siivousvälineiden puhtautta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidessa täytyy erityisesti huomioida se, onko siivous-/puhdistusväline tarkoitettu yleisiin tiloihin (esim. käytävä- ja lattiaharjat, lattianpesukoneet tms.), vai käytetäänkö niitä sellaisiin pintoihin, joissa käsitellään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Elintarvikehuoneiston työvälineet ja laitteet ovat puhtaita.

Siivousvälineet ovat hyväkuntoisia ja niiden puhtaudesta on huolehdittu.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Työvälineet ja laitteet, joilla käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, ovat puhtaita. Elintarvikehuoneiston muiden työvälineiden ja laitteiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia.

Siivousvälineet ovat kuluneita, mutta tarkoitukseensa riittävässä kunnossa. Siivousvälineet eivät ole käyttötarkoituksensa huomioiden niin likaisia, että siitä voisi aiheutua haittaa elintarviketurvallisuudelle.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikehuoneiston työvälineet ja laitteet ovat likaisia. Erityisesti pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittely likaisella/likaisilla työvälineillä ja laitteilla heikentää elintarviketurvallisuuden.

Siivousvälineiden puhtaudessa on puutteita, jotka saattavat heikentää elintarviketurvallisuutta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Työvälineiden ja laitteiden puhtaanapito on selkeästi laiminlyöty. Elintarvikehuoneiston työvälineissä ja laitteissa on pinttynyttä likaa, joka vaarantaa elintarviketurvallisuuden.

Siivousvälineet ovat niin huonossa kunnossa tai likaisia, etteivät ne enää sovellu käyttöön ja vaativat välittömästi uusimista.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II luku V
 • Elintarvikelaki 297/2021.

Päivitykset versioon 4:

 • Huomioitavaa -kohtaan lisätty viittaukset ohjeisiin 5.3 ja 5.4.

3.5 Haitta- ja muut eläimet

Ohje/versio: 2220/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Tämä ohje koskee haittaeläinten torjunnan lisäksi lemmikkieläinten ja avustajakoirien, kuten näkövammaisten henkilöiden opaskoirien, kuulovammaisten henkilöiden kuulokoirien, fyysisesti vammaisten henkilöiden avustajakoirien ja muiden vammaisia tai pitkäaikaissairaita henkilöitä avustavien koirien kuten tuki- ja hypokoirien, pääsyä elintarvikehuoneiston tiloihin.
 • Vaikka elintarvikehuoneisto olisi ulkoistanut haittaeläintorjunnan hoitamisen, se kuitenkin vastaa siitä, että torjunta on asianmukaista.

Tarkastettavia asioita:

 • Haittaeläimiä tai niiden olemassaoloon viittaavia merkkejä ei ole havaittavissa
 • Haittaeläinten torjuntamenetelmät, jos sellaisille on tarvetta
 • Avustajakoirien ja lemmikkieläinten pääsy vain elintarvikehuoneiston asiakastiloihin
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Haittaeläimiä tai niihin viittaavia merkkejä ei ole havaittavissa.

Avustajakoirat ja/tai lemmikkieläimet pääsevät vain asiakastiloihin.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Haittaeläinten torjunnassa on pieniä puutteita. Haittaeläinhavaintoihin on kuitenkin reagoitu ja toimenpiteet torjumiseksi ovat olleet riittävät ja oikeat.

Avustajakoirat ja/tai lemmikkieläimet pääsevät vain asiakastiloihin.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Haittaeläinhavainnoista aiheutuneet toimenpiteet ovat olleet väärät ja/tai riittämättömät.

Haittaeläimiä havaitaan tarkastuksella siinä määrin, että elintarviketurvallisuus heikentyy.

Avustajakoirat ja/tai lemmikkieläimet pääsevät tiloihin, joihin niiltä on pääsy kielletty esimerkiksi elintarvikkeiden käsittelytiloihin.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Haittaeläinten torjuntaa ei tehdä, vaikka haittaeläimiä tai niihin viittaavia merkkejä on havaittavissa. Haittaeläimiä havaitaan tarkastuksella siinä määrin, että se vaarantaa elintarviketurvallisuuden.

Haittaeläimien aiheuttamia tuhoja elintarvikkeille havaitaan.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II luku IX
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 26 §
 • Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa, Eviran ja Tukesin ohje toimijoille, 10.12.2015.

Päivitykset versioon 5:

 • Ohje numero 2220/04.02.00.01/2021/5 korvaa ohjeen numero 10214/4.
 • Elintarvikelaki: numero on päivitetty.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021: on lisätty.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 on poistettu.
 • Eviran ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 16025: on poistettu.
 • Lisätty korjattavaa kohtaan esimerkki eläinten pääsystä elintarvikkeiden käsittelytiloihin
 • Päivitetty; avustajakoirat tai muut lemmikkieläimet pääsy vain asiakastiloihin.

3.6 Jätehuolto

Ohje/versio: 2221/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 2.1.2023

Huomioitavaa:

 • Jätehuolto arvioidaan tämän ohjeen perusteella vain siltä osin kuin se on elintarvikehuoneiston vastuulla
 • Sivutuotteet elintarvikemyymälässä ja tukkumyynnissä arvioidaan kohdassa 3.7 ja 3.8
 • Uudistuneen lainsäädännön myötä jätteiden poistamisesta tiloista, joissa käsitellään elintarvikkeita, säädetään vain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa elintarvikehygieniasta 852/2004/EY. Asetuksen mukaan jätteet pitää poistaa tiloista, joissa on elintarvikkeita, mahdollisimman pian, jotta vältetään niiden kerääntyminen. Mahdollisimman pian tarkoittaa, että jätteet poistetaan riittävän usein siten, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu.

Tarkastettavia asioita:

 • Jätteiden säilytys
 • Jätteiden poistaminen elintarvikehuoneistosta
 • Jäteastioiden puhtaus (elintarvikehuoneiston sisällä olevat ja jätehuoltotiloissa olevat, jotka kuuluvat elintarvikehuoneiston vastuulle)
 • Jätehuoltotilojen yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys (ne jätehuoltotilat, jotka eivät kuulu kiinteistön velvollisuuteen)
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Pilaantuneet elintarvikkeet ja muut jätteet säilytetään riittävän erillään elintarvikkeiden käsittelystä ja ne siirretään jätehuoltotiloihin riittävän usein niin, että jätteistä ei aiheudu vaaraa elintarviketurvallisuudelle.

Jätehuoltotilojen yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys on hyvä. Jäteastioiden puhtaudesta on huolehdittu.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Pilaantuneet elintarvikkeet ja muut jätteet säilytetään riittävän erillään elintarvikkeiden käsittelystä. Jätteiden siirtämisessä jätehuoltotiloihin on pientä huomautettavaa.

Jäteastioiden puhtaudessa ja jätehuoltotilojen yleisessä siisteydessä, puhtaudessa ja/tai järjestyksessä on pieniä epäkohtia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Pilaantuneita elintarvikkeita tai muita jätteitä säilytetään elintarvikehuoneistossa niin, että elintarviketurvallisuus heikentyy.

Jäteastiat ovat likaiset ja/tai jätehuoltotilan yleisestä siisteydestä, puhtaudesta ja/tai järjestyksestä ei ole huolehdittu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Pilaantuneita elintarvikkeita tai muita jätteitä säilytetään elintarvikehuoneistossa niin, että elintarviketurvallisuus vaarantuu.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II luku VI
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Ruokaviraston ohje rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta 980/04.02.00.01/2022.

Päivitykset versioon 4:

 • Lisätty viittaus Ruokaviraston ohjeeseen.

3.7 Sivutuotteiden erilläänpito

Ohje/versio: 2222/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Tämä ohje koskee sivutuotteiden käsittelyä myymälässä ja tukkumyynnissä.
 • Tämä ohje ei koske tarjoilumyyntiä, keittiöitä, suurtalouksia tai pitopalvelua.
 • Sivutuotteiden rehukäyttöä ei arvioida tällä ohjeella.
 • Tässä ohjeessa tarkastettavat sivutuotteiden käsittelyä koskevat asiat vaikuttavat Oiva-arvosanaan.
 • Sivutuotteiden jäljittävyyteen ja pienten määrien kirjanpitoon liittyvät asiat tarkastetaan ohjeen 3.8 ”Sivutuotteiden jäljitettävyys” mukaisesti.

Tarkastettavat asiat:

 • Tarkastetaan sivutuotteiden käsittelyyn, säilytykseen ja merkintöihin liittyvät asiat:
  • Sivutuotteiden säilytys
  • Sivutuotteiden erilläänpito elintarvikkeista
  • Sivutuotekeräysastioiden merkinnät (”ei ihmisravinnoksi” ja ”3. luokka”)
 • ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Sivutuotteet säilytetään siten, ettei niiden säilytys heikennä elintarviketurvallisuutta. Sivutuotteet säilytetään merkityissä ja suljettavissa astioissa. Sivutuotteiden keräysastiat on merkitty vaatimusten mukaan.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Sivutuotteet säilytetään siten, ettei niiden säilytys heikennä elintarviketurvallisuutta. Sivutuotteet säilytetään merkityissä ja suljettavissa astioissa. Sivutuotteiden keräysastioiden merkinnöissä on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Sivutuotteiden säilytys heikentää elintarviketurvallisuutta.

Sivutuotteita ei säilytetä merkityissä ja suljettavissa astioissa.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Sivutuotteiden säilytys vaarantaa elintarviketurvallisuutta.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 4 art., 10 art. kohta f), 14, 19, 21, 22 ja 26 art.
 • EU:n komission asetus 142/2011
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004 liite II, VI luku
 • Sivutuotelaki (517/2015)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Eviran ohje 16088 Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys.

Päivitykset versioon 5:

 • Elintarvikelain numero päivitetty
 • Poistettu viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011
 • Poistettu viittaus Eviran ohjeeseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
 • Ohje numero 2222/04.02.00.01/2021/5 korvaa ohjeen 10216/4.

3.8 Sivutuotteiden jäljitettävyys

Ohje/versio: 2223/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:

 • Tämä ohje koskee sivutuotteiden jäljitettävyyttä myymälässä ja tukkumyynnissä sekä niistä lähtevissä sivutuotekuljetuksissa.
 • Tämä ohje ei koske tarjoilumyyntiä, keittiöitä, suurtalouksia, pitopalvelua.
 • Ohjetta ei sovelleta syrjäisillä alueilla sijaitseviin toimijoihin (syrjäiset alueet on määritelty MMM:n asetuksessa 783/2015, liite 4, osa 1).
 • Pienet määrät käsittelemättömiä sivutuotteita (sivutuotteita syntyy enintään 20 kg/viikossa tai 80 kg/kuukaudessa). Enimmäismäärään liittyvät rajoitukset koskevat ainoastaan käsittelemättömiä sivutuotteita.
 • Tässä ohjeessa tarkastettavat sivutuotteita koskevat asiat eivät vaikuta Oiva-arvosanaan.
 • Tässä voidaan arvioida myös sivutuotteiden toimittamista rehukäyttöön.

Tarkastettavat asiat:

 • Sivutuotteiden jäljitettävyys
 • Sivutuotteet lähetetään sellaiseen kohteeseen, jonne ne on lainsäädännön mukaan sallittua lähettää
 • Jos sivutuotteiden käsittely on ulkoistettu, tarkistetaan ulkoistettujen toimintojen osalta, että toimijoiden välinen vastuunjako ja vastuiden siirtyminen on huomioitu sopimuksissa.
 • Sivutuotteiden kuljetukseen liittyvät kaupalliset asiakirjat tai jäteraportit
 • Sivutuotteiden kuljetusastiat tai kuljetusauto on tunnistemerkitty kuljetuksen aikana (jos käytännössä mahdollista tarkastaa)
 • Jos sivutuotteiden kuljetus on ulkoistettu, sivutuotteet annetaan kuljetettavaksi asianmukaisesti rekisteröityneelle tai hyväksytylle kuljetusyritykselle.
 • Pienten määrien kirjanpito
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Esimerkiksi:

 • Sivutuotteet lähetetään lainsäädännön sallimaan määränpäähän.
 • Toimijalla on poiskuljetettavien sivutuotteiden kuljetuksesta kaupallinen asiakirja tai toimijalla on jätehuoltoyrityksen toimittama jäteraportti, josta selviää sivutuotteiden jäljitettävyyteen liittyvät tiedot.
 • Sivutuotteiden kuljetusastiat tai kuljetusauto on tunnistemerkitty lainsäädännön mukaan.
 • Sivutuotteita kuljettava yritys on asianmukaisesti rekisteröity tai hyväksytty.
 • Toimija pitää kirjanpitoa pienistä määristä käsittelemättömiä sivutuotteita, jos se hyödyntää pienten määrien poikkeusta.
 • Toimija on rekisteröitynyt rehualan toimijaksi, jos se toimittaa sivutuotteita rehukäyttöön.
 • Rehukäyttöön toimitetaan vain rehuksi soveltuvia sivutuotteita.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia.

Esimerkiksi:

 • Kaupallisessa asiakirjassa tai jäteraportissa on pieniä puutteita, mutta sivutuotteet ovat jäljitettävissä.
 • Pieniä määriä koskevissa kirjauksissa on pieniä puutteita (esim. kirjauksia puuttuu vain satunnaisesti).

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on selkeitä epäkohtia.

Esimerkiksi:

 • Kaupallisessa asiakirjassa tai jäteraportissa on sellaisia puutteita, että sivutuotteet eivät ole täysin jäljitettävissä.
 • Toimija pitää kirjaa pienistä määristä, mutta sivutuotteiden pieni määrä (80 kg kuukaudessa) ylittyy usein (yli neljänä kuukautena vuodessa).
 • Toimija ei ole rekisteröitynyt rehualan toimijaksi, vaikka se toimittaa sivutuotteita rehukäyttöön.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on vakavia epäkohtia, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia määräaikaan mennessä.

Esimerkiksi:

 • Toimija on täysin piittaamaton tai tietämätön sivutuotelainsäädännön vaatimuksista.
 • Rehukäyttöön toimitetaan sivutuotteita, jotka eivät sovellu rehukäyttöön (ovat esimerkiksi pilaantuneita).

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009
 • EU:n komission asetus 142/2011
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004 liite II, VI luku
 • Sivutuotelaki 517/2015
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015
 • Eviran ohje 16088 Kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käsittely ja hävitys
 • Ruokaviraston ohje 1.4.2019 Entisten elintarvikkeiden käyttö eläinten ruokinnassa.

Päivitykset versioon 4:

 • Elintarvikelain numero päivitetty
 • Poistettu viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011
 • Päivitetty kohtaa Oivallinen
 • Ohje numero 2223/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen 10335/3.