00 Valvontatulosten arviointiohjeen arviointiasteikko

Julkaisupäivä: 1. heinäkuuta 2021

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

0.1 Oiva-arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet

Ohje/versio: 2111/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021.

Oiva arviointiasteikon yleiset määräytymisperusteet on koottu tähän ohjeeseen, joka yhdessä substanssikohtaisten Oiva-arviointiohjeiden kanssa muodostaa Oiva-arviointiohjekokonaisuuden.

Huomioitavaa:

  • Tässä ohjeessa esitetään Oiva-arviointiasteikon yleiskuvaukset, joissa on otettu huomioon riskiperusteisuus. Riskiperusteisuutta on avattu myös yksittäisissä substanssikohtaisissa Oiva-arviointiohjeissa.
  • Oiva-arvosanat koskevat elintarvikealan hyväksyttäviä tai rekisteröitäviä elintarvikehuoneistoja.
    Arviointiasteikon arvosanojen yleiskuvaukset koskevat kaikkia valvontatulosten arviointiohjeita ja valvottavia asiakokonaisuuksia.
  • Kaikki ohjeet perustuvat elintarvikelain säädöksiin ja niiden tulkinnassa voidaan käyttää Ruokaviraston antamia soveltamisohjeita.
  • Erikseen julkaistavissa Oiva-arviointiohjeissa annetaan tarkempia asiakohtaisia ohjeita arviointiasteikon soveltamisesta.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse, ja hallitsee niiden korjaamisen omavalvonnallaan.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
 
Valvoja huomauttaa toimijaa havaituista epäkohdista kirjallisesti.

Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse, ja hallitsee niiden korjaamisen omavalvonnallaan.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Valvojan on pääsääntöisesti käytettävä lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja.

Valvoja voi kuitenkin antaa toimijalle kirjallisen korjauskehotuksen määräaikoineen, jos siihen on olemassa perusteltu syy.

Ohjeistuksen mukaiset tarkastettavat asiat eivät välittömästi heikennä elintarviketurvallisuutta. Tällöin Korjattavaa-arviointi voidaan kuitenkin antaa siinä tapauksessa, jos Hyvä-arvio on annettu toistuvasti.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Valvoja edellyttää toimijalta välittömiä korjaavia toimenpiteitä. Tällaisessa tapauksessa valvojan on aina käytettävä elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.

Ohjeistuksen mukaiset asiat eivät välittömästi vaaranna elintarviketurvallisuutta. Tällöin Huono-arviointi voidaan kuitenkin antaa siinä tapauksessa, jos Korjattavaa-arvio on annettu toistuvasti eikä epäkohtia ole korjattu määräajassa.
 

Päivitykset versioon 4

  • Ilmoitettu elintarvikehuoneisto muutettu rekisteröidyksi elintarvikehuoneistoksi
  • Ohje numero 2111/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen numeron 10205/3.