00 Valvontatulosten arviointiohjeen arviointiasteikko

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

0.1 Oiva-arviointiasteikon arvosanojen yleiset määräytymisperusteet

Ohje/versio: 2111/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 2.1.2023.

Oiva arviointiasteikon yleiset määräytymisperusteet on koottu tähän ohjeeseen, joka yhdessä substanssikohtaisten Oiva-arviointiohjeiden kanssa muodostaa Oiva-arviointiohjekokonaisuuden.

Huomioitavaa:

 • Tässä ohjeessa esitetään Oiva-arviointiasteikon yleiskuvaukset, joissa on otettu huomioon riskiperusteisuus. Riskiperusteisuutta on avattu myös yksittäisissä substanssikohtaisissa Oiva-arviointiohjeissa.
 • Oiva-arvosanat koskevat elintarvikealan hyväksyttäviä tai rekisteröitäviä elintarvikehuoneistoja.
  Arviointiasteikon arvosanojen yleiskuvaukset koskevat kaikkia valvontatulosten arviointiohjeita ja valvottavia asiakokonaisuuksia.
 • Kaikki ohjeet perustuvat elintarvikelain säädöksiin ja niiden tulkinnassa voidaan käyttää Ruokaviraston antamia soveltamisohjeita.
 • Erikseen julkaistavissa Oiva-arviointiohjeissa annetaan tarkempia asiakohtaisia ohjeita arviointiasteikon soveltamisesta.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Valvoja toteaa toimijan hallitsevan myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse, ja hallitsee niiden korjaamisen omavalvonnallaan.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan pääosin lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Valvoja toteaa, ettei toimija ole täysin hallinnut pienten epäkohtien korjaamista ja ennaltaehkäisyä omavalvonnallaan.

Valvoja antaa toimijalle kirjallisen huomautuksen havaituista pienistä epäkohdista. Epäkohtien korjaamiselle ei aseteta määräaikaa.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Valvoja toteaa, ettei tarkastettavia asioita ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Arvosanan korjattavaa voi antaa myös, vaikkei asiat välittömästi heikennä elintarviketurvallisuutta tai johda kuluttajaa harhaan. Tällöin toimijalle toistuvasti annettu arvosana hyvä, eikä aiemmin havaittua epäkohtaa ole korjattu seuraavana suunnitelmalliseen tarkastukseen mennessä. Arviointiohjeessa on tästä mainita, mikäli ko. toimintatapaa voidaan soveltaa kyseiseen arviointiohjeeseen.

Valvoja antaa toimijalle kirjallisen korjauskehotuksen määräaikoineen, jossa perustellaan, mikä tarkastushavainnoissa heikentää elintarviketurvallisuutta tai johtaa kuluttajaa harhaan ja/tai todetaan, mitä tarkastettavia asioita ei ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Valvoja voi käyttää harkintavaltaa arvioidessaan onko korjauskehotus riittävä määräystenvastaisuuden korjaamiseksi vai onko tarpeen käyttää elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja esim. määräystä.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Valvoja toteaa, ettei tarkastettavia asioita ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Valvoja antaa toimijalle kirjalliset perusteet, jossa perustelee mikä havainnossa vaarantaa elintarviketurvallisuutta tai johtaa kuluttajaa vakavasti harhaan ja/tai todetaan, mitä tarkastettavia asioita ei ole toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Valvoja käyttää elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita:

 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Ruokaviraston määräys valvontatietojen julkistamisjärjestelmästä 12/2021
 • Ruokaviraston ohje ”Elintarvikevalvontatietojen julkaisujärjestelmä Oiva” 1708/04.02.00.01/2022
 • Ruokaviraston opas elintarvikelain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä elintarvikevalvonnassa 3761/04.02.00.01/2020/3.

Päivitykset versioon 5:

 • Arviointikohtia on päivitetty.
 • Lisätty kohta aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita.