18 Oiva-raportin esilläpito

Julkaisupäivä: 1. heinäkuuta 2021

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

18.1 Oiva-raportin esilläpito

Ohje/versio: 2207/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Kaikkien suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevien elintarvikealan toimijoiden on julkistettava Oiva-raportti (elintarvikelaki 16 § 1 mom.).
 • Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa. (elintarvikelaki 16 § 3 mom.)
 • Toimijan omiin internetsivuihin verrattavissa oleva muu vastaava tapa julkaista Oiva-raportti voi olla esimerkiksi verkkokauppa tai toisen toimijan internetsivut, joissa myy tai markkinoi omia tuotteitaan ja omia internetsivuja ei ole. Raportin voi julkaista myös tv:n ostoskanavalla, puhelinmyyntiluettelossa, mobiiliapplikaatiossa, yrityksen sosiaalisen median tilillä (mm. Facebook, Instagram) ym.
 • Jos toimija myy elintarvikkeita etäviestintävälineellä, viimeisimmän tarkastuksen Oiva-raportti on julkistettava etäviestintävälineessä näkyvällä ja helposti havaittavalla paikalla tai vaihtoehtoisesti sijoitettava näkyvästi ja helposti havaittava linkki Ruokaviraston internetsivulle, jolla toimijaa koskevat Oiva-raportit julkistetaan.

Tarkastettavia asioita:

 • Oiva-raportin esilläpito
  • internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla helposti saatavilla
  • sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa, jos kuluttajat asioivat elintarvikehuoneistossa
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Viimeisin Oiva-raportti on asetettu esille elintarvikelain mukaisella tavalla.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Viimeisintä Oiva-raporttia ei ole asetettu esille elintarvikelain mukaisella tavalla.

Jos kuluttajat asioivat elintarvikehuoneistossa, Oiva-raportti on asetettu esille, mutta se on paikassa, josta kuluttajan ei ole mahdollista lukea sitä tai se on lukukelvottomassa kunnossa.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Toimijalle on edellisellä tarkastuskerralla annettu Oiva-raportin esilläpidosta arvosana hyvä eikä raportin esilläpidossa aiemmin todettua epäkohtaa ole korjattu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Toimijalle on edellisellä tarkastuskerralla annettu Oiva-raportin esilläpidosta arvosana korjattavaa eikä raportin esilläpidossa aiemmin todettua epäkohtaa ole korjattu.

Esillä oleva Oiva-raportti ei vastaa viimeisintä viranomaisen antamaa Oiva-raporttia, joka johtaa kuluttajaa harhaan.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Elintarvikelaki 297/2021 16 §.

Päivitykset versioon 4:

 • Ohje numero 2207/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen numero 10262/3.
 • Huomioitavaa ja tarkastettavia asioita kohdat: on päivitetty
 • Oivallinen ja Hyvä arviot: on päivitetty.
 • Elintarvikelaki: numero ja pykälän numero on muutettu.
 • Eviran määräys 2/2016: on poistettu.
 • Eviran ohje elintarvikevalvontatietojen julkistamisesta 10504: on poistettu.