18 Oiva-raportin esilläpito

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

18.1 Oiva-raportin esilläpito

Ohje/versio: 2207/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 2.1.2023

Huomioitavaa:

Elintarviketoiminnan tarkastuksesta annetun viimeisimmän raportin on oltava helposti saatavilla elintarvikealan toimijan internetsivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muu vastaava tapa tarkoittaa esimerkiksi toimijan sosiaalista mediaa tai matkapuhelinsovellusta, jonka kautta elintarvikkeita myydään. Lisäksi elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat, raportin on oltava esillä sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa. (elintarvikelaki 16 § 3 mom.)

Tarkastettavia asioita:

 • Oiva-raportin esilläpito
  • internetsivuilla tai muussa vastaavassa paikassa
  • elintarvikehuoneiston, jossa kuluttajat asioivat, sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa kuluttajalle helposti havaittavassa paikassa
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Viimeisin Oiva-raportti on asetettu esille elintarvikelain mukaisella tavalla.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Viimeisimmän Oiva-raportin esilläpidossa on pieniä epäkohtia.

 • Oivaraportti on esillä vain toimijan omilla nettisivuilla tai myyntikanavissa TAI oivaraportti on esillä vain elintarvikehuoneiston, jossa kuluttajat asioivat, sisäänkäynnin yhteydessä.
 • Oiva-raportti on asetettu esille, mutta se on paikassa, josta kuluttajan ei ole mahdollista sitä helposti löytää tai lukea tai se on lukukelvottomassa kunnossa.
 • Oiva-raportti on asetettu esille, mutta se on pienempi kuin A4 tai se ei vastaa Oiva-raportin alkuperäistä väriä.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Viimeisintä Oiva-raporttia ei ole asetettu esille lainkaan. Oiva-raportti ei ole esillä toimijan omilla nettisivuilla tai myyntikanavissa eikä elintarvikehuoneistossa, jossa kuluttajat asioivat.

Esillä oleva Oiva-raportti ei vastaa viimeisintä viranomaisen antamaa Oiva-raporttia, mikä johtaa kuluttajaa harhaan.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Toimijalle on edellisellä tarkastuskerralla annettu Oiva-raportin esilläpidosta arvosana Korjattavaa eikä raportin esilläpidossa aiemmin todettua epäkohtaa ole korjattu.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Elintarvikelaki 297/2021 16 §
 • Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista 12/2021
 • Ruokaviraston ohje: Elintarvikevalvontatietojen julkaisujärjestelmä Oiva

Päivitykset versioon 5:

 • Ohje numero 2207/04.02.00.01/2021/5 korvaa ohjeen numero 10262/4.
 • Huomioitavaa kohta: on päivitetty
 • Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa ja Huono arviot: on päivitetty.
 • Ruokaviraston määräys elintarvikevalvonnan valvontatiedoista 12/2021: on lisätty.
 • Ruokaviraston ohje: Elintarvikevalvontatietojen julkaisujärjestelmä Oiva: on lisätty.