Ruokavirasto IT-talona

Ruokavirasto on yllättävän suuri ohjelmistotalo, joka tekee kansallisessa mittakaavassa merkittävällä volyymilla järjestelmäkehitystä. Tietojärjestelmät palvelevat lakisääteisten tehtävien hoitamista ja kehittämistä sekä virastossa että laajemmin hallinnonalalla. Lisäksi ne tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden sähköiseen asiointiin. Ruokaviraston tehtäväkenttä on laaja ja monimutkainen, ja tämän seurauksena myös toimintaa tukevat ohjelmistot ovat laajoja ja monimutkaisia.

Rakennamme valtaosan ohjelmistoista alusta lähtien itse. Ruokaviraston digitaalisissa palveluissa työskentelee noin 160 IT-ammattilaista. Suunnilleen saman verran ahkeroi kumppaneinamme toimivissa ohjelmistoyrityksissä. Tämän lisäksi ohjelmistokehitys työllistää liiketoimintaosaajia eri puolilta virastoa.

Olemme organisoineet toiminnan tuotepohjaisen ajattelun pohjalta tuoteryhmiin. Tuotepohjaisessa ajattelussa paino on ohjelmistojen koko elinkaarella yksittäisten projektien tai hankkeiden sijaan. Lisäksi pidämme kiinni yhtenäisestä teknologia-arkkitehtuurista.

Kiinnostuitko? Lue lisää blogistamme Ruokavirastoko ohjelmistotalo?

Sivu on viimeksi päivitetty 30.5.2023