Ruokavirasto työnantajana

Joustotyö

Voit järjestellä työsi joustavasti ja monipaikkaisesti. Etätyöskentely on mahdollista useimmissa tehtävissä. Joustotyömallimme mahdollistaa työpäivän aloittamisen ja päättämisen sekä työn jaksottamisen sujuvasti työtilanteen mukaan.

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Pidämme hyvää huolta osaamisen kehittämisestä ja henkilöstön työhyvinvoinnista.

Käytämme monipuolisesti osaamisen kehittämisen muotoja 70–20–10-mallin mukaisesti. Painotamme päivittäisessä työssä ja kokemuksesta oppimista, sillä näemme sen tuottavan valtaosan (70 %) osaamisen kehittymisestä. Sitä tukevat myös muilta oppiminen, kokemusten jakaminen ja verkostoituminen (20 %). Osaamisen kehittymistä maustavat muodolliset koulutukset, valmennukset ja seminaarit (10 %).

Mielenkiintoisten tehtävien ja joustavien työn tekemisen tapojen lisäksi tarjoamme työhyvinvoinnin tueksi liikunta- ja kulttuuriedun, tuetun lounasruokailun sekä kattavat työterveyshuollon palvelut ja valtion lomaedut.

Palkkaus

Ruokaviraston palkkausjärjestelmässä palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, joka perustuu tehtävän vaativuustasoon sekä henkilökohtaisesta palkanosasta, joka perustuu henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Ruokaviraston palkkausjärjestelmässä on kolmetoista vaativuustasoa. Henkilökohtaista suoriutumista arvioidaan vuosittain työntekijän ja esihenkilön välisessä kehityskeskustelussa. Suoritusta arvioidaan arviointitekijöillä, jotka ovat tuloksellisuus, ammattitaito, osaaminen ja uudistuminen, toimintatapa ja yhteistyö sekä esihenkilötoiminta (esihenkilötehtävissä toimiville).

Lisätietoja palkkausjärjestelmästä Ruokaviraston VES-/TES-asiakirjat-sivulta.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.10.2023