COVID-19-tarkastusohjeiston voimassaolo jatkuu vuoden 2021 loppuun

30. syyskuuta 2021

Ruokavirasto on jatkanut COVID-19-tarkastusohjeistuksen voimassaoloa toimialansa valvontaviranomaisille 31.12.2021 saakka. Kaikkia Ruokaviraston tehtäviin kuuluvia tarkastuskäyntejä voidaan tehdä, jos  koronavirustartuntariski on hallittavissa tarkastusten aikana. Arvioitaessa tarkastusten tekemistä huomioidaan tarkastuksen luonteen lisäksi paikallinen koronavirustartuntatilanne. Tilanteen arvioinnissa käytetään apuna mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellista tilannekuvaa. Jos tarkastusten tekemistä joudutaan rajaamaan koronavirustilanteen takia, tehdään ensisijaisesti välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.

Tarkastajia suositellaan pääsääntöisesti käyttämään käynneillään suu-nenäsuojia (maskeja). Lisäksi virasto suosittelee edelleen, että tarkastajat pitävät tarkastuskohteessa yli kahden metrin etäisyyden asiakkaaseen ja muihin henkilöihin. Jos tarkastuksen kohde edellyttää yleistä viranomaissuositusta tiukempaa suojausta, tarkastajat käyttävät kohteen edellyttämää ja tarjoamaa suojavarustusta. Tarkastajien itsensä ja heidän perheenjäsentensä koronavirustartuntojen ja karanteenien osalta suositellaan, että noudatetaan THL:n ohjeistusta.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastajia että viraston valtuuttamia tarkastajia. Omien tarkastusten rinnalla Ruokavirasto ohjeistaa toimialansa tarkastuksia, joita tekevät Aluehallintovirastot, kunnat ja ELY-keskukset. Virasto ohjeistaa myös eläinlääkäripalvelujen järjestämistä.

Tarkastusohjeistusta päivitetään tartuntatilanteen ja yleisen koronaohjeistuksen mukaan. Ruokavirasto päivittää ajankohtaista koronavirustilanteen tietoa verkkosivustolleen osoitteessa ruokavirasto.fi/korona.

Lisätietoja:
ylijohtaja Pia Mäkelä (elintarvikeketjulinja)
p. 050 448 1302

osastonjohtaja Marjatta Rahkio (elintarviketurvallisuus)
p. 050 339 4576

ylijohtaja Matti Puolimatka (maaseutulinja)
p. 040 762 5126

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi