Eläinsuojeluasiamieheksi on valittu Saara Kupsala

15. kesäkuuta 2020

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävään Ruokavirastossa on nimitetty yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Kupsala. Kupsala aloittaa määräaikaisessa virkasuhteessa 1.9.2020. Määräaikaisuus kestää 31.12.2023 saakka.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eläinten hyvinvointiin liittyvien eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua tehtävään liittyvien eri neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Työssään eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton toimija.

Kupsalalla on laaja-alainen osaaminen eläinten hyvinvoinnin kysymyksissä, joita hän on tutkinut monitieteisissä hankkeissa. Kupsala on yhteiskuntatieteiden tohtori, ja hän on tutkinut tuotantoeläimiä koskevia asenteita ja käsityksiä väitöskirjassaan ja julkaissut eläinten hyvinvoinnin teemoista useita julkaisuja. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston hankkeessa Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet, jota rahoittaa Koneen Säätiö. Hän tutkii hankkeessa ruokapalveluiden asiakkaiden suhtautumista ruokien kestävyyteen, johon sisältyvät myös eläinten hyvinvoinnin kysymykset.

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Eläinsuojeluasiamiehen toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen
p. 050 300 2750

Hallintojohtaja Maria Teirikko
p. 040 833 3132

Eläinsuojeluasiamies (1.9.2020 alkaen) Saara Kupsala
saara.kupsala@helsinki.fi