Elintarvikeketjun toiminta Suomessa korkealla tasolla vuonna 2019

3. joulukuuta 2020

Suomessa syödään turvallista ruokaa ja eläin- ja kasvitautitilanne on hyvä. Lisäksi rehut, lannoitteet, siemenet ja kasvinsuojeluaineet ovat korkealaatuisia ja turvallisia. Säädöksiä noudattaneiden toimijoiden osuus on suuri – viranomaisvalvonnan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tukivat edelleen myönteinen kehitys toimijoiden vastuullisessa suhtautumisessa säädösten vaatimuksiin. Tämä käy ilmi yhteenvetoraportista Suomen elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan tuloksista 2019.

Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutumisesta vuonna 2019 -raportissa pohditaan myös viranomaisvalvonnan vaikuttavuuden toteutumista ja analysoidaan valvonnassa todettujen puutteiden syitä.  Viranomaistoiminnan onnistumisia vuonna 2019 mahdollistivat muun muassa valvonnan riskiperusteisuuden kehittyminen, sekä hyvä yhteistyö niin viranomaisten kesken kuin sidosryhmienkin kanssa. Valvonnan haasteita ovat erityisesti tietojärjestelmien kehittäminen sekä valvonnan yhdenmukaisuuden edistäminen niitä hyödyntäen.

Elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain Euroopan komissiolle.  Yhteenvetoraportti pohjautuu yksittäisten valvontasektoreiden laatimiin analyyseihin oman toimintansa tuloksista ja onnistumisesta vuonna 2019.

Lue lisää: Elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2019