Elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnasta tutkintapyyntö

13. joulukuuta 2023

Ruokavirasto on tehnyt Helsingin poliisille tutkintapyynnön elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnasta virkatehtävissään. Tutkintapyyntö johtuu epäillystä virka-aseman väärinkäytöksestä, joka koskee valtion varojen käyttöä työtehtävien hoidossa mm. matkustukseen ja hankintoihin. Varojen käyttöä koskevat epäselvyydet eivät liity elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston muuhun henkilöstöön.

Koska tutkintapyyntö on tehty, Ruokavirasto ei tiedota asiasta enempää asian siirryttyä poliisille ja tutkinnan ollessa kesken.

Itsenäinen ja riippumaton viranomainen Ruokaviraston yhteydessä

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtäviin kuuluvat neuvonta ja valvonta. Valtuutettu kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Valtioneuvosto nimittää valtuutetun maa- ja metsätalousministeriön esityksestä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu toimii toimistoineen Ruokaviraston yhteydessä omana organisaationaan. Ruokaviraston tehtävänä on tarjota valtuutetulle ja valtuutetun toimistolle hallintopalveluja ja toimistotilat.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
pääjohtaja Leena Räsänen
p. 050 568 9055
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivusto