EU:n maksajavirastojen johtajat tapaavat Helsingissä

12. marraskuuta 2019

EU:n maksajavirastojen johtajat tapaavat 12.–14.11.2019 Helsingissä. Tapaaminen on osa Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelmaa. Tapaamista isännöi Ruokaviraston maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatka.

Maksajavirastot vastaavat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten maataloustukien ja maaseudun kehittämisrahoituksen maksamisesta jäsenmaissaan sekä niihin liittyvästä valvonnasta ja tietojärjestelmistä. Suomen maksajavirastona toimii Ruokavirasto, joka maksaa vuosittain noin 2 miljardin euron tuet. Maatalouden ja maaseudun rahoituksen vaikutukset yhteiskuntaan ovat merkittävät. Rahoitus turvaa kotimaisen ruoantuotannon, tukee suomalaisen elintarviketuotannon kehittymistä ja luo edellytyksiä yrittämiselle ja asumiselle maaseudulla. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitus muodostavat noin kaksi kolmasosaa Suomen saamasta EU-rahoituksesta.  

Tapaamisessa maksajavirastopäälliköt keskustelevat hyvistä käytännöistä, jotka liittyvät tukien hallinnointiin, maksamiseen ja valvontaan. Tapaamisessa käsitellään aktiivisen verkostotoiminnan hyödyntämistä maatalouspolitiikan toimenpanossa, tietosuoja-asioiden vaikutusta maksajavirastojen toimintaan sekä nuorten viljelijöiden roolia maatalouspolitiikan toimeenpanossa ja eurooppalaisen maatalouden tulevaisuuden menestymisessä. Keskusteluissa on myös tuleva EU-rahoituskausi, johon liittyviä suunnitelmia jäsenmaat vielä valmistelevat.

– Maksajavirastotoiminta mahdollistaa maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle asetetut vaikuttavuustavoitteet. Yhteisessä tapaamisessa on hyvä tilaisuus jakaa eri maiden hyviä käytäntöjä ja esittää EU:n komission suuntaan kehittämiskohteita. Tavoitteena on suomalaisen maatalous- ja maaseutuyrittäjän onnistumisen turvaaminen, sanoo ylijohtaja Matti Puolimatka.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Matti Puolimatka
040 762 5126

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
040 540 1963

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi