EU:n uuden valvonta-asetuksen soveltaminen alkaa 14.12.2019

12. marraskuuta 2019

EU:n uuden valvonta-asetuksen 625/2017 soveltaminen alkaa 14.12.2019. Valvonta-asetus muodostaa puitteet koko elintarvikeketjun valvonnalle. Valvonta-asetuksella on tarkoitus varmistaa, että elintarvikeketjua koskevaa unionin lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa yhtenäisesti ja asianmukaisesti ja tällä tavalla edistää sisämarkkinoiden toimintaa.

EU:n nykyiseen valvonta-asetukseen 882/2004 verrattuna uuden asetuksen soveltamisala laajenee. Keskeinen laajentumiskohde on kasvinterveyden valvonta. Kaiken kaikkiaan uuden asetuksen soveltamisalassa tulee olemaan seuraavien sektoreiden valvonta: elintarvikkeet ja rehut, elintarvikkeiden kontaktimateriaalit, gmo:jen tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön elintarvikkeiden ja rehujen valmistusta varten, eläinten terveys, eläinten hyvinvointi ja elämistä saatavat sivutuotteet, kasvinterveys ja kasvinsuojeluaineet, luonnonmukainen tuotanto sekä nimisuoja-asiat.

Asetus koskee viranomaisten toimintaa eikä aseta juurikaan suoranaisia velvoitteita kuluttajille tai toimijoille, joita ovat yritykset ja viljelijät. Toimijoita koskee kuitenkin asetuksesta tuleva välitön yhteistyövelvoite. Lisäksi valvontaa koskevien säädösten muuttumisella on luonnollisesti välillisiä vaikutuksia valvottavaa toimintaa harjoittavien tahojen toimintaan.

Asetuksessa kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota petoksellisen ja vilpillisen toiminnan ehkäisyyn perinteisen turvallisuus- ja terveysvalvonnan lisäksi.

EU:n uusi valvonta-asetus 625/2017

Lisätietoja
Johtava lakimies Tiina Lapveteläinen 
0400 256 103
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi