Koronaohjeistuksen päivitys vahvistaa tarkastusten turvallisuutta

7. huhtikuuta 2020

Ruokavirasto pyrkii edelleen varmistamaan kriittisten valvontojen tekemisen elintarvikeketjussa. Samalla virasto lisää turvallisuutta tarkastusten tekemisessä koronatilanteen aikana. Virasto on päivittänyt 17.3.2020 annettua ohjeistusta ruokaketjun kriittisten tehtävien turvaamiseksi.

Päivityksen tarkoitus on jatkaa ohjeiden voimassa oloa 13.5.2020 saakka sekä vähentää tarkastushenkilöstön ja tarkastusten kohteena olevien mahdollisuutta altistua koronavirustartunnalle. Päivitetty ohjeistus vahvistaa myös työturvallisuutta tarkastustilanteessa.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kunnat, ELY-keskukset ja aluehallintovirastot. Lähtökohtana on edelleen, että koronatilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa viranomaiset tekevät vain välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuskäyntejä. Lisäksi kunnat tekevät päivitetyn ohjeistuksen mukaan tarkastuskäyntejä, jotka ne itse arvioivat riskien perusteella tarpeellisiksi elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.

Ruokavirasto päivittää ajankohtaista tilannetietoa verkkosivustolle osoitteeseen ruokavirasto.fi/korona.

Lisätietoja:
ylijohtaja Pia Mäkelä (elintarvikeketjulinja)
p. 050 448 1302

osastonjohtaja Leena Räsänen (elintarviketurvallisuus)
p. 050 388 6518

ylijohtaja Matti Puolimatka (maaseutulinja)
p. 040 762 5126

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi