Päivitetty tarkastusohjeistus COVID-19-tilanteessa on tullut voimaan

17. joulukuuta 2020

Ruokavirasto suosittelee, että kaikissa viraston tehtäviin kuuluvissa tarkastuksissa tarkastajat pääsääntöisesti käyttävät suu-nenäsuojia (maskeja). Jos tarkastuksen kohde edellyttää yleistä viranomaissuositusta tiukempaa suojausta, tarkastajat käyttävät kohteen edellyttämää ja tarjoamaa suojavarustusta. Suositus sisältyy Ruokaviraston 16.12.2020 päivittämään tarkastusohjeistukseen hallinnolle COVID-19-epidemian aikana.

Päivitetty ohjeistus on voimassa 31.3.2021 saakka. Ohjeistuksen tarkoituksena on turvata tarpeellisten tehtävien tekeminen epidemiatilanteessa, tukea viraston asiakkaiden toiminnan jatkuvuutta ja vähentää tarkastushenkilöstöön ja tarkastettaviin kohdistuvaa tartuntariskiä.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastajia että viraston valtuuttamia tarkastajia. Omien tarkastusten rinnalla Ruokavirasto ohjeistaa tarkastuksia, joita tekevät Aluehallintovirastot, kunnat ja ELY-keskukset. Virasto ohjeistaa myös eläinlääkäripalvelujen järjestämistä. Tarkastuksilla ja palvelujen turvaamisella varmistetaan muun muassa elintarvike- ja rehuturvallisuus, torjutaan eläin- ja kasvitauteja, turvataan eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollistetaan maataloustukien, maaseudun kehittämistukien ja markkinatukien maksaminen.

Ohjeistus määrittää välttämättömät ja kiireelliset tarkastukset, jotka ensisijaisesti tehdään epidemiatilanteessa. Lisäksi tehdään sellaisia tarkastuskäyntejä, joissa riski koronatartunnan leviämiseen arvioidaan olevan pieni tai riski voidaan hallita esimerkiksi suojavarusteita käyttämällä. Etätarkastukset jatkuvat siltä osin kuin ne ovat mahdollisia.

Valmisteltaessa tarkastuksen tekemistä tehtävän luonteen lisäksi paikallinen tartuntatilanne otetaan huomioon. Tilanteen arvioinnissa apuna käytetään mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellista tilannekuvaa.

Ruokavirasto päivittää ajankohtaista koronavirustilanteen tietoa verkkosivustolleen osoitteessa ruokavirasto.fi/korona.

Lisätietoja:
ylijohtaja Pia Mäkelä (elintarvikeketjulinja)
p. 050 448 1302

yksikönjohtaja Ville Kekkonen (elintarviketurvallisuus)
p. 050 401 1852

ylijohtaja Matti Puolimatka (maaseutulinja)
p. 040 762 5126

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi