Ruokavirasto aloittaa yhteistoimintaneuvottelut menoleikkauksista

4. huhtikuuta 2024

Ruokavirasto aloittaa yhteistoimintaneuvottelut viraston talouden tasapainottamiseksi. Neuvottelujen tarkoituksena on sopeuttaa viraston menot käytettävissä oleviin määrärahoihin vuoden 2024 aikana ja vuosina 2025–2028. Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä on koko henkilöstö ja kaikki toiminnot.

Ruokaviraston menot ovat tänä vuonna ja tulevina vuosina suuremmat kuin valtion talousarviosta saatava rahoitus. Kuluvalle vuodelle jo tehtyjen sopeutusten lisäksi Ruokavirastossa on löydyttävä vuonna 2024 noin 4,4 miljoonan säästöt. Kehyskaudelle 2025–2028 on neuvotteluesityksen mukaisesti tavoitteena löytää vuositasolla yhteensä kymmenen miljoonan euron pysyväisluonteiset säästöt viraston toimintamenoihin.

Talouden sopeuttamisen seurauksena Ruokaviraston toimintoja joudutaan supistamaan, tehostamaan ja järjestelemään uudelleen. Mahdolliset henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet on suunniteltu toteutettaviksi vuoden 2024 aikana. Kuluvan vuoden sopeuttamistavoitteen toteuttamiseksi Ruokavirasto suunnittelee koko henkilöstönsä lomauttamista määräajaksi. Vuodesta 2025 alkava sopeuttamistarve edellyttää alustavan arvion mukaan enintään 143 henkilön vähennystarpeen. Toimenpiteet täsmentyvät 11.4.2024 alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka kestävät vähintään kuusi viikkoa.

”Tiukka taloustilanne pakottaa meidät etsimään uusia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi, jotta pystyisimme välttämään palvelutasomme liiallisen heikentymisen. Sopeutuksista huolimatta huolehdimme joka tapauksessa yhteiskunnan kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuudesta,” pääjohtaja Leena Räsänen sanoo.

Ruokavirastossa työskentelee noin tuhat eri alojen asiantuntijaa. Monipaikkaisen viraston henkilöstö työskentelee kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Ruokaviraston toimintamenojen nettorahoitus vuonna 2024 on noin 79,5 miljoonaa euroa.

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä sekä maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita ja lisäysaineistoja. Virasto vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona sekä kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä ja sähköisiä asiointipalveluja.

Lisätietoja:
pääjohtaja Leena Räsänen
p. 050 568 9055
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi