Ruokavirasto keskeyttää yhteistoimintaneuvottelut

21. marraskuuta 2019

Ruokavirasto on päättänyt keskeyttää yhteistoimintaneuvottelut virastolle myönnetyn lisämäärärahan vuoksi. Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 20.11.2019 lisätalousarvion, jossa Ruokavirastolle osoitetaan 3,3 miljoonan euron määräraha. Lisämääräraha helpottaa Ruokaviraston tiukkaa taloustilannetta vuonna 2020.

Lisämäärärahan saamisen takia pysyväisluonteisten viiden miljoonan euron säästöjen saavuttamiselle ei ole tarvetta vuodelle 2020. Toiminnan sopeuttamistarve käytettävissä oleviin määrärahoihin vuoteen 2023 ulottuvalle kehyskaudelle on kuitenkin edelleen olemassa.

”Ruokavirasto jatkaa talouden ja toiminnan sopeuttamista. Eduskunnan osoittama lisämääräraha antaa virastolle aikaa etsiä mahdollisuuksia tulojen lisäämiseen ja säästöjen saavuttamiseen”, Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa tavoitteena olivat viiden miljoonan euron pysyväisluonteiset säästöt vuonna 2020. Sopeuttamistoimenpiteiden arvioitiin alustavasti aiheuttavan enintään 95 henkilötyövuoden vähennystarpeen ja enintään 15 henkilön osa-aikaistamisen. Lisäksi Ruokavirasto suunnitteli koko henkilöstönsä lomauttamista määräajaksi. Neuvottelujen keskeyttämisen vuoksi tällä YT-prosessilla ei ole henkilöstövaikutuksia.

Ruokavirastossa työskentelee noin tuhat eri alojen asiantuntijaa. Monipaikkaisen viraston henkilöstö työskentelee kahdellakymmenellä paikkakunnalla.  

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii: elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä sekä maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita ja lisäysaineistoja. Virasto vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona sekä kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä ja sähköisiä asiointipalveluja. Ruokavirasto aloitti toimintansa 1.1.2019.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen
p. 050 300 2750

Hallintojohtaja Maria Teirikko
p. 040 833 3132

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi