Ruokavirasto on julkaissut paikkatietoaineistoa maataloustuista

22. joulukuuta 2021

Maataloustukiin liittyvää paikkatietoaineistoa on nyt saatavilla aiempaa enemmän. Ruokavirasto on julkaissut paikkatietoa sisältävää aineistoa, joka perustuu keväällä 2020 tuenhakijoiden ilmoittamiin hakemustietoihin.

Kasvulohkoista on julkaistu seuraavat tiedot:
• geometriat ja pinta-alat
• käyttötarkoitus
• viljelykasvi
• maatalousmaa (pelto, pysyvä nurmi, pysyvä kasvi).

Kasvulohkotietojen lisäksi julkaistaan tiedot maatalousmaalla sijaitsevista maisemapiirteistä.
Tiedot päivitetään jatkossa vuosittain huhtikuussa.

Tietojen julkaisua edellyttää laki paikkatietoinfrastruktuurista. Laki pohjautuu Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuriin, jonka tarkoitus on tukea päätöksentekoa ympäristöön vaikuttavissa toimissa. Lain avoimuusvelvoitteiden toteuttamiseksi Ruokavirasto julkaisee julkisia paikkatietoja aineiston katselua tai lataamista varten ruokahallinnon tietovarannosta annetun lain (560/2021) nojalla.

Ruokavirasto varautuu laajentamaan paikkatietoa sisältävien aineistojensa jakamista myös jatkossa.

Peltolohkorekisteristä saatavien tietojen julkaisu pysyy ennallaan. Seuraavat tiedot ovat saatavilla myös jatkossa peruslohkotasolla:
• peruslohkon geometria ja pysyvä tunniste
• tukikelpoinen enimmäispinta-ala peruslohkoa kohden.

Paikkatietoaineistot ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivuston kautta osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/avointieto/inspire/.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Johtava paikkatietoasiantuntija Jukka Lahtinen
040 867 4476
jukka.lahtinen@ruokavirasto.fi