Ruokavirasto on päivittänyt tarkastusohjeensa vuoden loppuun

31. elokuuta 2020

Ruokavirasto on päivittänyt tarkastusten tekemistä koskevaa ohjeistustaan hallinnolle COVID-19-epidemian aikana. Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastajia että viraston valtuuttamia tarkastajia. Tarkoituksena on turvata tarpeellisten tehtävien tekeminen epidemiatilanteessa, tukea viraston asiakkaiden toiminnan jatkuvuutta ja vähentää tarkastushenkilöstöön ja tarkastettaviin kohdistuvaa tartuntariskiä. Päivitetty ohjeistus on voimassa 31.12.2020 asti.

Ruokavirasto antaa ohjeistusta koskien myös tarkastuksia, joita tehdään Aluehallintovirastoissa, kunnissa, ELY-keskuksissa ja eläinlääkäripalveluissa. Tarkastuksilla varmistetaan muun muassa elintarvike- ja rehuturvallisuus, torjutaan eläin- ja kasvitauteja, turvataan eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollistetaan maataloustukien, maaseudun kehittämistukien ja markkinatukien maksaminen.

Ohjeistus määrittää kriittiset ja välttämättömät tarkastukset, jotka tulisi tehdä, vaikka epidemiatilanne pahenisi. Verrattuna aiempaan ohjeistukseen epidemiatilanteesta johtuen tarkastusten tekemisessä on enemmän paikallista harkintavaltaa. Jos koronavirustartuntariski pystytään hallitsemaan, suunniteltuja tarkastuskäyntejä voidaan tehdä. Lisäksi etätarkastukset jatkuvat siltä osin kuin se on mahdollista.

Ruokavirasto päivittää ajankohtaista koronavirustilanteen tietoa verkkosivustolleen osoitteessa ruokavirasto.fi/korona.

Lisätietoja:
ylijohtaja Pia Mäkelä (elintarvikeketjulinja)
p. 050 448 1302

yksikönjohtaja Ville Kekkonen (elintarviketurvallisuus)
p. 050 401 1852

ylijohtaja Matti Puolimatka (maaseutulinja)
p. 040 762 5126

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi