Ruokaviraston toiminnot varautuvat Britannian EU-eroon

30. marraskuuta 2020

Britannian EU-ero vaikuttaa monin tavoin tuontia ja vientiä harjoittaviin Ruokaviraston asiakkaisiin ja viraston toimintoihin. Vaikutukset liittyvät mm. eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden, elintarvikkeiden, kasvien ja kasvituotteiden sekä rehujen ja lannoitteiden tuonti- ja vientiehtoihin. Meneillään on vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, ja neuvottelut EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta ovat kesken. Ruokavirasto on koonnut ajankohtaista brexit-tietoa verkkosivustolleen osoitteessa ruokavirasto.fi/teemat/brexit.

1.1.2021 alkaen Britannia poistuu EU:n sisämarkkinoilta ja muuttuu kolmanneksi maaksi. Tuontia EU:n alueelle koskevat samat vaatimukset kuin muitakin EU:n ulkopuolisia maita. Viennissä Britanniaan noudatetaan Britannian kansallista lainsäädäntöä. Britanniassa rajatarkastukset alkavat asteittain niin, että 1.7.2021 kaikki rajatarkastusasemilla tehtävät tarkastukset ovat käynnissä.

Tuontitarkastukset alkavat heti tammikuussa

Eläinten ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja tuotteiden tuontitarkastukset rajatarkastusasemilla alkavat 1.1.2021. Kaikki Britanniasta tulevat eläimet sekä eläimistä saatavat elintarvikkeet ja tuotteet tarkastetaan vuodenvaihteen jälkeen rajatarkastusasemilla. Lisäksi huomioitavaa on, että Britannian EU-lemmikkieläinpassi ei ole voimassa enää 1.1.2021 jälkeen. Pohjois-Irlannin osalta EU-lemmikkieläinpassit sen sijaan pysyvät voimassa.

Britanniasta tuotavia kasveja, kasvituotteita sekä käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita koskevat 1.1.2021 alkaen samat vaatimukset kuin nykyisin EU:n ulkopuolelta tuotaessa. Lisäksi puisen pakkausmateriaalin tulee olla ISPM15-standardin mukaan käsiteltyä. Kaikki tuontilähetykset tarvitsevat kasvinterveystodistuksen ja kasvinterveydellisen tuloilmoituksen (CHED-PP) TracesNT-järjestelmässä. Kaikille istutettavaksi tarkoitetuille kasveille tehdään rajatarkastus. Vaatimukset koskevat niin yritysten kuin yksityisten ihmisten tuontia. Pohjois-Irlannin kanssa kasvikauppa jatkuu EU-säännöillä myös 1.1.2021 jälkeen.

Vientiin uusia vaatimuksia asteittain

Elävien eläinten, eläimistä saatavien tuotteiden ja elintarvikkeiden viennissä muualle kuin Pohjois-Irlantiin, rajamuodollisuudet ja muut vaatimukset tulevat voimaan asteittain vuoden 2021 aikana. Tammikuun alusta alkaen vaatimuksia tulee korkean riskin tuotteille, eläville eläimille ja kalastustuotteille ja huhtikuun alusta lähtien mm. elintarvikkeille.  EU-lainsäädännön lisäksi vietävien erien on täytettävä myös Britannian vaatimukset.

Tammikuun alusta alkaen korkean riskin kasvien ja kasvituotteiden vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, ennakkoilmoittamista ja tarkastuksia. Vaatimukset koskevat myös käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita. Lisäksi puisen pakkausmateriaalin tulee olla ISPM15-standardin mukaan käsiteltyä. Huhtikuun alusta alkaen kaikki säännellyt kasvituotteet tulee varustaa kasvinterveystodistuksella. Lisäksi kasviperäiset elintarvikkeet tulevat uusien vientikäytäntöjen piiriin.

1.7.2021 kaikki muutokset ovat voimassa ja kaikki rajatarkastuksen piiriin kuuluvat vientituotteet tarkastetaan Britannian rajatarkastusasemilla.

Lisätietoja:

Ruokaviraston brexit-verkkosivut