Ruokaviraston YT-neuvottelut johtavat lomautuksiin ja irtisanomisiin

3. kesäkuuta 2024

Ruokaviraston yhteistoimintaneuvottelut viraston talouden tasapainottamiseksi ovat päättyneet. Talouden ja toiminnan sopeuttamistavoitteen saavuttamiseksi Ruokavirasto arvioi joutuvansa irtisanomaan 93 henkilön palvelussuhteen. Irtisanomiset aiotaan toteuttaa 30.9.2024 mennessä ja viimeistään 30.11.2024. Ruokavirasto joutuu lisäksi lomauttamaan koko henkilöstönsä teurastamoissa ja laitoksissa lihantarkastustehtäviä tekeviä lukuun ottamatta. Lomautusaika on 14 päivää syksyn 2024 aikana.

”Ruokaviraston menot ovat vuosina 2024–2028 suuremmat kuin valtion talousarviosta ja tulorahoituksesta muodostuvat voimavarat. Aiemmista säästöistä ja nyt tunnistetuista säästömahdollisuuksista huolimatta viraston talouden tilanne tulevina vuosina on heikko ja tasapainoon pääsy edellyttää lisäsäästöjä viraston toimintamenoihin. Ruokavirasto pyrkii sopeuttamistoimenpiteillä tilanteeseen, jossa on mahdollista pienentää henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia tulevina vuosina ja saada viraston talous kestävälle pohjalle”, pääjohtaja Leena Räsänen sanoo.

Lomautusten ja irtisanomisten lisäksi Ruokavirasto tavoittelee säästöjä muun muassa karsimalla investointeja, matkustuskuluja, palvelujen ostoja sekä jättämällä täyttämättä vapautuvia virkoja ja työsuhteita. Toimintojen tehostaminen aiheuttaa myös työtehtävien muutoksia. Lisäksi Ruokavirasto supistaa ja tehostaa viraston tehtäviä, toimintaa ja toimintoja kaikissa toimintayksiköissä ja kaikissa Ruokaviraston organisaatio-osissa.

”Säästötoimet vaikuttavat väistämättä Ruokaviraston palvelukykyyn sen eri toiminnoissa. Resurssien supistuessa emme voi täysin välttyä palvelutason laskulta. Ruokavirasto tiedottaa myöhemmin erikseen mahdollisista muutoksista palveluiden tuottamisessa tai aikatauluissa”, pääjohtaja Räsänen sanoo.

Ruokavirasto käynnisti koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja koskeneet yhteistoimintaneuvottelut 4.4.2024. Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa henkilöstön vähennystarve arvioitiin enintään 143 henkilön suuruiseksi. Neuvotteluesitys koski myös henkilöstön lomauttamista. Neuvottelut päättyivät 23.5.2024. Henkilöstöjärjestöt totesivat neuvottelujen päätyttyä, etteivät ne näe perusteita neuvotteluesityksen mukaiselle henkilöstön lomauttamiselle eikä irtisanomisille.

Ruokavirastossa työskentelee noin tuhat eri alojen asiantuntijaa. Monipaikkaisen viraston henkilöstö työskentelee kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Ruokaviraston toimintamenojen nettorahoitus vuonna 2024 on noin 79,5 miljoonaa euroa.

Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä sekä maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja, kasvinsuojeluaineita ja lisäysaineistoja. Virasto vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona sekä kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä ja sähköisiä asiointipalveluja.

Lisätietoja:
pääjohtaja Leena Räsänen
p. 050 568 9055
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi