Ruokavirasto valmistelee taloutensa sopeuttamistoimia

27. syyskuuta 2019

Ruokaviraston käytettävissä olevat määrärahat vähenevät vuosina 2019–2023.  Taloutensa tasapainottamiseksi Ruokavirasto aloittaa sopeuttamistoimien valmistelun.

Ruokavirasto on jo tänä vuonna tehnyt ennakoivasti koko viraston kattavia toimintamenojen säästöjä. Painopiste on ollut vuoden 2019 taloudessa. Säästöt ovat kohdistuneet muun muassa investointeihin, IT-järjestelmäkustannuksiin ja henkilöstökuluihin. Tehdyt säästöt toimintamenoihin eivät kuitenkaan riitä.

Valmisteltavilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan taloudellisia vaikutuksia viraston talouteen vuoden 2020 aikana ja edelleen kehyskauden loppuun vuoteen 2023 alenevissa määrärahakehyksissä. Tasapainottamisen tarve on 4–5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen
p. 050 300 2750

Hallintojohtaja Maria Teirikko
p. 040 833 3132

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi