Tarkastusten palauttaminen turvaa toimintojen jatkuvuutta

13. toukokuuta 2020

Valtioneuvosto päätti toukokuun alussa koronavirus COVID-19-erityistilanteesta johtuvien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Myös Ruokavirasto on alkanut palauttaa toimialaansa kuuluvia tarkastuksia ja ohjeistanut niiden tekemistä. Ohjeistuksen tarkoituksena on turvata kriittisten ja tarpeellisten tehtävien tekeminen ja tukea asiakkaiden ja hallinnon toiminnan jatkuvuutta. Normaaliajan tarkastuksiin ei kuitenkaan vielä olla täysin palaamassa. Samalla pyritään rajoittamaan tarkastushenkilöstön ja tarkastusten kohteena olevien mahdollisuutta altistua koronavirustartunnalle.

Ohjeistus koskee useita kriittisiä hallinnon tehtäviä ja vaikuttaa Ruokaviraston asiakkaiden toimintojen jatkuvuuteen. Tarkastuksia tekemällä varmistetaan esimerkiksi elintarviketurvallisuus, torjutaan eläin- ja kasvitauteja, turvataan eläinten hyvinvointia ja mahdollistetaan maatalous- ja maaseututukien maksaminen. On tarkastettavien etu, että tarkastuksia ei pääse kasaantumaan ja että muun muassa tuet voidaan maksaa oikein ja ajallaan.

Ohjeistus koskee sekä Ruokaviraston omia tarkastuksia että viraston ohjaamia tarkastuksia, joita tekevät kuntien, ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen lisäksi muut viraston ulkopuoliset tarkastustahot. Päivitetty tarkastusohjeistus on voimassa 31.8.2020 asti ja sitä ajantasaistetaan tilanteen mukaan.

Ruokavirasto päivittää ajankohtaista koronavirustilanteen tietoa verkkosivustolleen osoitteessa ruokavirasto.fi/korona.

 

Lisätietoja:
ylijohtaja Pia Mäkelä (elintarvikeketjulinja)
p. 050 448 1302

osastonjohtaja Leena Räsänen (elintarviketurvallisuus)
p. 050 388 6518

ylijohtaja Matti Puolimatka (maaseutulinja)
p. 040 762 5126

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi