Vastuullista ruokaa – hyvää elämää

22. kesäkuuta 2021

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä. Ensimmäisessä strategiassaan Ruokavirasto määrittelee, mihin se haluaa toiminnassaan panostaa. Visio Vastuullista ruokaa – hyvää elämää ulottuu vuoteen 2030.

"Ruokavirasto on runsaan kahden toimintavuotensa aikana päässyt vauhtiin toiminnassaan. Strategiamme tarjoaa meille lähivuosille selkeät päämäärät, joiden eteen työskentelemme ja joilla haluamme mennä eteenpäin yhdessä kumppaniemme kanssa. Olemme aloittaneet strategiamme toteuttamisen", pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen sanoo.

Toiminta-ajatuksensa Turvallisuutta ja kilpailukykyä ruokaketjun kumppanina mukaisesti Ruokavirasto ei saavuta päämääriään yksin vaan yhdessä kumppaneidensa kanssa. Virasto työskentelee eri yhteistyötahojen kanssa niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti. Yhteistyössä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia, kehitetään uusia ideoita ja ylläpidetään ymmärrystä muutoksista toimintaympäristössä.

Ruokaviraston tavoitteet rakentuvat kolmesta vaikuttamispäämäärästä ja kolmesta mahdollistajapäämäärästä.

Vaikuttamispäämäärät ovat:

 • Kotimainen ruoantuotanto ja maaseutu ovat elinvoimaisia
 • Eläimet ja kasvit ovat terveitä ja hyvinvoivia
 • Ruoka on turvallista ja terveellistä.

Mahdollistajapäämäärät ovat:

 • Olemme asiakas- ja palvelulähtöisiä
 • Tieto ja tutkimus ja teknologiat palvelevat asiakkaita ja ruokajärjestelmää
 • Opimme ja uudistumme yhdessä.

Arvot muodostavat perustan sille, miten Ruokaviraston odotetaan toimivan työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa. Yhteiset toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 • Keskinäinen arvostus
 • Avoimuus
 • Ratkaisukeskeisyys.

Ruokaviraston strategia valmisteltiin henkilöstöä, sidosryhmiä ja kumppaneita kuunnellen. Valmistelutyötä tehtiin verkkotyökaluilla ja henkilöstön arvokeskusteluissa. Ruokaviraston strategiaa täydentävät erilaiset toimintalinjaukset ja politiikat.

Katso video Ruokaviraston strategiasta (kesto 1.37).

Ruokaviraston visio: Vastuullista ruokaa - hyvää elämää

 

  •