Vastuumme ihmisistä, taloudesta ja ympäristöstä - Ruokaviraston ensimmäinen vastuullisuusraportti on valmistunut

20. toukokuuta 2022

Ruokavirasto on nyt ensimmäisen kerran kuvannut toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta tuoreessa vastuullisuusraportissaan vuodelta 2021. Vastuullisuus on viraston toiminnan ydintä sanan monissa merkityksissä ja siitä syystä raportin laatiminen oli sekä mielekästä että haastavaa. Vastuullisuuden monet säikeet kietoutuvat sulavasti viraston strategisiin tavoitteisiin, visioon ja toiminta-ajatukseen ja jokaisen ruokavirastolaisen päivittäisessä työssä on vastuullisuuden ulottuvuuksia. Virastolaiset tuntevat tekevänsä tärkeää työtä.

Ruokaviraston ja sen toimialan laajuus ja merkityksellisyys näkyvät raportissa, ja kriisitilanteissa tämä on vain korostunut. Raporttiin on koottu monipuolisesti tietoa viraston oman jalanjäljen pienentämiseen tähtäävistä toimista sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien suuntaan tehtävästä työstä eli ns. kädenjäljestä koskien YK:n kestävän kehityksen tavoitteita SDG:t 2 Ei nälkää, 3 Terveyttä ja hyvinvointia, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä 12 Vastuullista kuluttamista. Raportti toimii hyvänä lähtökohtana kestävän kehityksen ohjelman laadinnalle, minkä on tarkoitus alkaa syksyllä.

Olemme ylpeitä Ruokaviraston vastuullisesta työkentästä ja vastuullisuuteen sitoutuneesta henkilöstöstä. Uskomme, että jokainen lukija löytää raportista jotain uutta tietoa myös itselleen.

Ruokaviraston vastuullisuusraportti

Lisätietoja: 
Ulla Poutiainen, Liisa Maunuksela, Stina Itkonen ja Petra Svahn
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi