Asiakaspalvelu seuraeläinten sekä hevosten tuonti ja vienti: EU-maat, Norja ja Sveitsi

Ruokaviraston resurssien supistuessa olemme lakkauttaneet seuraeläinten ja hevosten tuonnin ja viennin (EU-maat, Norja ja Sveitsi) asiakaspalvelun.

Tietoa eläinten ja sukusolujen tuonnista ja viennistä EU-maiden, Norjan ja Sveitsin välillä löytyy Ruokaviraston internetsivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elaimet/ . Koirien ja kissojen hakukone: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/matkustus/lemmikkien-maahantulo/ .

Jos haluatte henkilökohtaista neuvontaa ja olette Suomessa, voitte olla yhteydessä asuinpaikkanne kunnaneläinlääkäriin tai lähimmän Aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin. Yhteystiedot näille tahoille löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainlaakaripalvelut/ . Jos olette Suomen ulkopuolella, otattehan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.