Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen - yhteystiedot

Ruokavirasto
Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa.

Jos lähetät hakemuksen tai kantelun sähköpostilla, käytä osoitetta kirjaamo@ruokavirasto.fi

Jos haluat kysyä lisätietoja eläinlääkäriksi laillistumisesta, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tai eläinlääkäreiden valvonnasta, ota meihin yhteyttä osoitteella:
elainlaakarit@ruokavirasto.fi

Jos sinulla on asiaa tai kysyttävää eläinlääkärirekisteristä, käytä osoitetta
elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi