Johanna Mäkelä

johdon assistentti

Laboratorio- ja tutkimuslinja