Satu Olkkola

erikoistutkija

Mikrobiologian yksikkö

Mikrobilääkeherkkyyden testaaminen, mikrobiologiset mikrobilääkejäämätutkimukset, mikrobilääkeresistenssi