Vesa Perätalo

yksikönjohtaja

Sisäisen valvonnan arviointi, sisäiset tarkastukset ja elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan auditointijärjestelmä.