Vientijaoston asiantuntijoiden yhteystiedot

Jaostopäällikkö

Maakohtainen vientineuvonta

eCert-tuki sekä lemmikkiviennin neuvonta