Eveliina Viitanen

johtava asiantuntija

aineellinen apu ESR+, EU-rahoitteiset tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat, menekinedistäminen.