Näin teet muutoshakemuksen

Hanketta toteutettaessa voi tulla tarve muuttaa hankesuunnitelmaa tai saada lisäaikaa hankkeen toteutukseen. Ota tällaisessa tilanteessa yhteyttä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen. ELY-keskus arvioi, onko muutos sellainen, että sinun on tehtävä muutoshakemus.

Tilanteet, joissa muutoshakemus tulee tehdä:

  • jatkoajan hakeminen
  • merkittävät sisällölliset muutokset hankesuunnitelmassa
  • hankkeen kustannuksissa tai rahoituksissa tapahtuvat merkittävät muutokset.

Älä toteuta muutoksia ennen kuin olet lähettänyt muutoshakemuksen käsiteltäväksi tai saanut ELY-keskukselta luvan toteuttaa muutokset. Kun olet lähettänyt muutoshakemuksen käsittelyyn, kaikki hankkeen vastuuhenkilöt saavat sähköpostitse ilmoituksen muutoshakemuksen vireilletulosta. Jos muutoshakemus hylätään, jää viimeisin myönteinen tukipäätös voimaan.

Aloita muutoshakemuksen tekeminen avaamalla haluttu hanke Omat hankkeet -valikosta. Avautuu Hankemappi-näkymä.

Hankemapin yläosassa, osiossa Hankkeen tuki- ja muutoshakemus on painike Tee muutoshakemus. Klikkaa Tee muutoshakemus -painiketta. Järjestelmä vielä varmistaa ennen avaamista, että haluat varmasti aloittaa muutoshakemuksen. Klikkaa siis uudelleen Tee muutospäätös -painiketta. Saat myönteisen tukipäätöksen saaneen tukihakemuksesi muokattavaksi niiltä osin kuin hakemuksen toteutusta on mahdollista muuttaa.

Muutoshakemuspainike

Voit poistaa tarpeettoman, keskeneräisen muutoshakemuksen hakemuksen yläreunassa olevasta Poista hakemus -painikkeesta.

Muutoshakemuksen poistaminen

Muutoshakemuksessa on 1–2 osiota, joita alkuperäisessä tukihakemuksessa ei ole. Nämä ovat Hankkeen toteutusaika ja Muutokset hankkeessa.

Kaikissa tukimuodoissa hankkeen toteutusajan muuttaminen ei ole mahdollista.

Muutokset hankkeessa -osiossa on kaksi kysymystä liittyen haettavaan muutokseen:

  • Muutosten perustelut (Pakollinen tieto)
    • Kuvaile, mitä muutoksia esität hankkeeseen. Jos haet hankkeelle jatkoaikaa, perustele, mistä syystä sitä haet.
  • Hankesuunnitelmaan haettavat muutokset
    • Muut haettavat muutokset on esitettävä tässä kohdassa. Niitä ei voi lisätä alkuperäisen tukihakemuksen kysymysten kohtiin.

Voit kirjoittaa kenttiin klikkaamalla ensin Muokkaa-painiketta.

Uudet osiot

Täytä hakemus huolellisesti ja lisää tarvittavat liitteet (linkki liitteiden lisäämisestä). Ongelmatilanteessa ota yhteys omaan Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen. Yhteystiedot löydät näytön vasemman reunan Yhteystiedot-kohdasta.

yhteystiedot

Muista allekirjoittaa ja lähettää muutoshakemus.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.3.2024